گزارش
سه شنبه 11 مهر 1396
«ولایت»، اعتراض به شیوه اهالی اقبالیه را بررسی می‌کند؛
از کم کاری شهرداری تا کاشت کاهو در خیابان نیمه کاره!
گزارش خبری ـ‌مصطفی رجبی: بخشدار مرکزی قزوین، تاخیر در آزمایش تراکم زیرسازی توسط پیمانکار عامل این مشکل بود
دوشنبه 10 مهر 1396
«ولایت» به بهانه 9 مهر، روز جهانی سالمندان بررسی می‌کند؛
سالمندان؛ از رویای جوانی تا تنگنای پیری

علیرضا جوادی ـ سالمندی، گرچه باید دوران شیرین زندگی باشد و سالمند پس از سالیانی تلاش و کار، اینک با مرور خاطرات خود و گذران زندگی حالا وقت بیشتری داشته باشد تا استراحت کند، به گردش برود و از زندگی در کنار بچه‌ها و نوه‌ها لذت ببرد؛ اما سالمندی در کشور ما بیش از آنکه با آرامش و آسایش همراه باشد با چالش‌های فراوانی از جمله مشکلات اقتصادی، جسمانی و روحی روبرو است. مشکلاتی که بخش زیادی از آنها، از عدم توجه به سالمندان و نیز چگونگی پر کردن اوقات فراغت و بهره‌گیری از توانمندی‌های افراد سالمند ناشی می‌شود.

 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT