گزارش
يكشنبه 8 بهمن 1396
در گفت‌وگوی «ولایت» با مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان مطرح شد:
اجرای طرح بیمه پایه محصولات کشاورزی در استان

ـ 700 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت‌دیده تا پایان سال پرداخت می‌شود

چهارشنبه 4 بهمن 1396
آنچه این روزها در گورستان نوبلی قزوین رخ داده است
از یک ادعا، تا تصرف گورستان به ضرب زور!
ولایت: ـ مریم میرحسینی: چند روزی است که خبری مبنی بر ادعای مالکیت گورستان نوبلی توسط فردی مطرح شده و باعث نگرانی مردم از سرنوشت این گورستان شده است. گورستان نوبلی یا آنگونه که این سال‌ها از آن به عنوان «آرامستان» نامیده می‌شود؛ در سال 1335، توسط مهدی نبیل معروف به «نوبلی» به عنوان آرامستان شهر قزوین وقف شده است. از آن زمان تاکنون با وجود احداث بهشت فاطمه و بهشت صدر، هنوز هم از این آرامستان وقفی استفاده می‌شود. خبر تصرف این آرامستان توسط فردی که مدعی مالکیت بخشی از زمین آن است، این روزها موجی از نگرانی را در بین شهروندانی که عزیزی از آنان در این فضا به خاک سپرده شده، باعث شده است.
يكشنبه 17 دي 1396
از «هرآیین» فرهنگی تا «اندج» تاریخی
به روایت محمدمهدی توکلی
 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT