گزارش
چهارشنبه 26 مهر 1396
پرونده‌ای از پروژه‌های بر جای مانده که دوباره گشوده می‌شود؛
کمبود اعتبار؛ زخمی کهنه بر پیکر طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی

گزارش خبری ـ پریسا نوروزی(ایرنا): گزارش خبری ـ  پریسا نوروزی (ایرنا): اجرای طرح‌های نیمه تمام زیادی در قزوین از سال‌های گذشته تاکنون به علت کمبود اعتبار ناتمام باقی‌مانده که البته برخی از آنها در یکی دو سال اخیر با تخصیص بودجه جانی دوباره گرفته‌اند؛ اما همچنان تعداد این دست طرح‌ها بالا است. کمبود اعتبار، این طرح‌ها را که باقی مانده از دولت‌های قبل هستند پس از سال‌ها از آغاز عملیات عمرانی‌شان تعطیل و نیمه تمام گذاشته است.

يكشنبه 23 مهر 1396
به بهانه 15 اکتبر (۲۳ مهر)، روز جهانی زنان روستایی؛
زنان روستایی؛ آن هایی که دیده نمی شوند!

با ترویج روستاگرایی، از زنان روستایی و روستاها در برابر روستاگریزی حمایت کنیم

يكشنبه 23 مهر 1396
ستون صدای مشاوره
افسردگی، خودکشی و یک مساله!

جوانی بلند بالا و مشخصا بیست و یکی دو ساله بود. مظلوم، ساکت و پر از فریاد! نگاهش که می‌کردی، غم عالم به دلت می‌نشست و درک افسرده بودنش، نیاز به هیچ معیار و سنجش و سوال و جوابی نداشت. ‌(البته آنچه در طی سالیان متمادی آموخته بودم؛ لزوم بررسی همه جانبه‌ی تمام عوامل بود که ‌بعد از بررسی‌های لازم نیز افسردگی وی آشکار شد.)

چهارشنبه 19 مهر 1396
وقتی مسئولین استان اجرای ضوابط در جاده‌ها‌ را پیگیری نمی‌کنند؛
دستفروشی در حاشیه جاده‌ها؛ پدیده‌ای خطرساز

گزارش خبری ـ رضا اسدی ـ (ایرنا): وجود دستفروشان در حاشیه راه‌ها که موجب توقف ناگهانی بعضی رانندگان و مسافران به منظور خرید می‌شود؛ ضمن ایجاد مشکلات ترافیکی، هرازگاهی حوادث ناگواری را نیز در پی داشته است.

چهارشنبه 19 مهر 1396
«ولایت» در گفتگو با بانوان دستفروش در قزوین واکاوی می‌کند؛
پدیده اقتصاد خاکستری، فرصت یا تهدید!

با راه‌اندازی بازارچه‌های دائمی، زنان دستفروش را ساماندهی کنیم

 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT