یادداشت
شنبه 21 مرداد 1396
دلنوشته
تقویمی برای برنامه‌ریزی

سینتیا پرواس

دوشنبه 16 مرداد 1396
اشتغال در روستاها بر بستر اینترنت

مهرنوش زاهدی

دوشنبه 16 مرداد 1396
بی‌خبرنگاری در دنیای اطلاعات

حدیث حیدری

دوشنبه 16 مرداد 1396
آشنا، ولی غافلگیر‌کننده

سینتیا پرواس

يكشنبه 15 مرداد 1396
رابطه فقر با جرم و خشونت

سعید الهی

شنبه 14 مرداد 1396
یادداشت مهمان
در کوچه باغ‌های هیر

صفت‌ا... صالحی

شنبه 14 مرداد 1396
مصوبه مجلس؛ اجرا یا عدم اجرا؟

محمد نوروزی

شنبه 14 مرداد 1396
وظیفه قانونی یا خدمت ماندگار

سید حبیب منافیان

 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT