یادداشت
سه شنبه 30 مرداد 1397
جایِ خالی نیمی از مردم!
فاطمه حیدری
دوشنبه 29 مرداد 1397
یادداشت
مرثیه ای در فراق آقای معلم
حسن حسن‌زاده
يكشنبه 28 مرداد 1397
یادداشت
آزادگان آمدند که نباشند که بیایند!
حسن شکیب‌زاده
شنبه 27 مرداد 1397
یادداشت
کاش دغدغه نان و امنیت نبود!
حسن شکیب‌زاده
دوشنبه 22 مرداد 1397
سعودیسم
سید ابوالفضل هاشمی
يكشنبه 21 مرداد 1397
کج‌سلیقه‌گی شهردار قزوین!
حسن شکیب‌زاده
شنبه 20 مرداد 1397
به بهانه روز خبرنگار
کریم حبیبی انبوهی خانم یزدی، دختری ریز نقش با روحی بزرگ و قامتی پست با همتی بلند، خبرنگار یکی از خبرگزاری‌های ایرنا یا ایسنا بود. پر تحرک بود و سمج، و دیر زمانی در قزوین نبود و نماند.
چهارشنبه 17 مرداد 1397
یادداشت
مردم امروز خسته‌اند؟
حسن شکیب‌زاده
دوشنبه 8 مرداد 1397
ـ40 سالگی انقلاب؛ نه با آدم های فیکس!
حسن شکیب‌زاده
يكشنبه 7 مرداد 1397
مصوبات موجی و احساسی در بدترین شرایط
سیدعبدالعظیم موسوی
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT