یادداشت
چهارشنبه 8 آذر 1396
همه رفتند؛ زلزله ماند!

حسن شکیب‌زاده

چهارشنبه 8 آذر 1396
دنیای عجیب مستندسازی

نیما حسن بیگی

نویسنده و مستندساز

يكشنبه 5 آذر 1396
سال‌های از دست رفته‌ی کتاب!

حسن شکیب‌زاده

شنبه 4 آذر 1396
الزام آموزش رسانه ای مدیران!

حسن شکیب‌زاده

چهارشنبه 1 آذر 1396
یادداشت
رسانه‌ها و مدیریت بحران

آرش شایسته‌نیا

سه شنبه 30 آبان 1396
یادداشت
ـ2 سال با 2 شکایت مطبوعاتی!

حسن شکیب‌زاده

چهارشنبه 24 آبان 1396
استانداری که رسانه را می شناسد

آرش شایسته‌نیا

دوشنبه 15 آبان 1396
چند ساعت در نمایشگاه بیست و سوم مطبوعات

آرش شایسته‌نیا *

چهارشنبه 10 آبان 1396
یادداشت
قزوین، شهر فراموش‌شدگان!

حسن شکیب‌زاده

چهارشنبه 10 آبان 1396
دقیقی و قافله‌ای که از لیگ عقب مانده است

محمد بهرامی

 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT