یادداشت
چهارشنبه 4 مرداد 1396
یادداشت
زن، شعر و چند نکته!

سعید عاشقی ـ کارشناس مسئول شعر حوزه هنری قزوین

يكشنبه 1 مرداد 1396
فرافکنی‌ها از روی عصبانیت است

محمد غلامی

يكشنبه 1 مرداد 1396
با پرحرفی کودکان چگونه برخورد کنیم

سارا غلامی

چهارشنبه 21 تير 1396
اشراق‌های مینوی
نگاهی به قزوین در آثار دکتر احسان اشراقی

محمدعلی حضرتی ـ بخش دوم

چهارشنبه 21 تير 1396
صفت‌ا... صالحی
بودن یا نبودن، مساله این است!

عنوان این یادداشت یکی از تاثیر‌گذارترین بندهای ادبی جهان در پرده سوم  نمایشنامه «هملت» اثر ویلیام شکسپیر است؛ لیکن مطلب بنده ممکن است قیاس مع‌الفارق با این موضوع باشد.

 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT