یادداشت
سه شنبه 31 مرداد 1396
نگاهی میدانی به رویدادهای سوریه

سید ابوالفضل هاشمی

بخش پایانی

دوشنبه 30 مرداد 1396
قزوین و آزادگانش!

حسن شکیب‌زاده

دوشنبه 30 مرداد 1396
کاسپین و امید پررنگ فوتبال دوستان

¢ معصومه رضایی‌سراج

دوشنبه 30 مرداد 1396
سلفی‌های خوب بگیرید

فرزانه امامی

شنبه 28 مرداد 1396
روایت عشق
خوابی که دیده بودم

حرف‌های مادر شهیدان قاقازانی

چهارشنبه 25 مرداد 1396
 گویم سخن فراوان...

وقتی کنارت ایستادم‌؛ باورم می‌شود که قامتت از من فراتر رفته است. تو بزرگ می‌شوی و من نگاهم را از قامت رعنای تو می‌گیرم و به نگاه مردان عاشقی می‌اندازم که تو نمی‌شناسی. به سرعت از کنارم رد می‌شوی‌؛ آنقدر تند که فقط پژواک خروشان صدایت را  می‌شنوم. نفس‌هایت در دنیای پر تب و تاب مجازی بی‌قرار است و پیچ و تاب می‌خورد. بی‌حوصله‌ای‌. بس که شهر شلوغ را زیر پا می‌گذاری‌. بس که چشم‌های سرخت را دیدم که بی‌خوابی کشیدی و خودت را در بازی‌های مجازی شرکت دادی‌؛ مسابقه دادی‌؛ جنگیدی‌؛ پرواز کردی و اشرار را کُشتی‌. می‌گویم شهر پر شده از بوی برگر و سوخاری‌ها‌. بوی کاغذ‌های سوخته هم می‌آید که تو شاید آن را حس نکنی. کارَت شده است بروی هر آموزشگاه‌؛ یا ورزشگاهی‌؛ بعد بیایی ‌و شب‌هایش یا خواب سوپر‌استارها یا ‌بادی بیلدینگ‌ها را ببینی. می‌روی که جویای نام باشی. برایت گلریز کنند‌؛ فرش قرمز پهن کنند‌؛ امضا بدهی و با تو عکس‌های ‌سِلفی بگیرند.

چهارشنبه 25 مرداد 1396
دلنوشته
بدون رنگ و با رایحه

سینتیا پرواس

سه شنبه 24 مرداد 1396
کِلْک
نترس و زندگی کن!

الهه سادات موسوی

 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT