یادداشت
چهارشنبه 21 تير 1396
اشراق‌های مینوی
نگاهی به قزوین در آثار دکتر احسان اشراقی

محمدعلی حضرتی ـ بخش دوم

چهارشنبه 21 تير 1396
صفت‌ا... صالحی
بودن یا نبودن، مساله این است!

عنوان این یادداشت یکی از تاثیر‌گذارترین بندهای ادبی جهان در پرده سوم  نمایشنامه «هملت» اثر ویلیام شکسپیر است؛ لیکن مطلب بنده ممکن است قیاس مع‌الفارق با این موضوع باشد.

چهارشنبه 21 تير 1396
اتاقی از آن خود

حسن لطفی

دوشنبه 19 تير 1396
رئیس جمهور آمریکا؛ زشتی پلاس

سید ابوالفضل هاشمی

دوشنبه 19 تير 1396
این پیک لعنتی!

حسن شکیب‌زاده

شنبه 17 تير 1396
یادداشت
قَلَمِ قَلَم شده!

حسن شکیب‌زاده

 
 
Copyright © 2017 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT