یادداشت
دوشنبه 8 شهريور 1395
سهم قزوین از رسانه ملی چقدر است؟
تقریبا هیچ!

حمید حسن‌پور

فعال و پژوهشگر اقتصادی

دوشنبه 1 شهريور 1395
قزوین چه می‌خواهد؟
«هویت»، گمشده‌ای که کسی به دنبالش نمی‌گردد!

حمید حسن پور ـ فعال و پژوهشگراقتصادی

دوشنبه 1 شهريور 1395
بازی گردانان کودتا

بخش چهارم

محمد حسن سلیمانی

يكشنبه 31 مرداد 1395
یادداشت
قزوین و شکوفه‌های بهار شیدایی

به بهانه اجرای موفق پروژه فصل شیدایی

حمید حسن‌پور

دانشجوی دکتری اقتصاد

يكشنبه 31 مرداد 1395
سردار آزادگان!

محمد غلامی

شنبه 30 مرداد 1395
بازی گردانان کودتا

بخش سوم

دوشنبه 25 مرداد 1395
یادداشت
درمان زخم های محیط زیست با مطالبه گری و هم افزایی

یونس اسماعیلی ـ فعال محیط زیست

 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT