یادداشت
دوشنبه 1 آذر 1395
هنر هفتم
نقدی بر فیلم فروشنده به روایت اصغر فرهادی

توکل حاج محمدی، مدرس دانشگاه‌های قزوین

شنبه 29 آبان 1395
ستون اصل هشتم
نگاهی دیگر به انتخابات امریکا

سید ابوالفضل هاشمی

چهارشنبه 26 آبان 1395
دست نوشت
حال و هوای حسینی در این روزهای قزوین

دیدن یا ندیدن! مساله این است

يكشنبه 23 آبان 1395
چنبره مارپیچ سکوت بریک انتخاب

آرش شایسته‌نیا ـ دانشجوی دکتری ارتباطات و مدیریت رسانه

سه شنبه 18 آبان 1395
داوران استان؛ بایدها و نبایدها

¢ اسماعیل حسینی

شنبه 15 آبان 1395
دلنوشت
عشق! آمدی، جانم به قربانت!

مرضیه بهرامی

چهارشنبه 12 آبان 1395
ما خودمان نیستیم

مرتضی قدیمی

چهارشنبه 12 آبان 1395
شهر در دست دکترها

مسعود مرعشی

سه شنبه 11 آبان 1395
فریاد کمک پردردسرترین شهر استان

اقبالیه خوابگاه قزوین و شهرصنعتی شده است؛ این جمله بیش از 12 سال پیش، در جلسه بخشدار مرکزی و فرماندار وقت مطرح شد و در این 12 سال از سوی بسیاری از شخصیت‌های استان و شهر اقبالیه تکرار شد. با این حال کارگران ساکن این شهر همچنان کار و تولید و بالتبع مالیات و عوارض خود را برای شهر صنعتی البرز می‌برند و خواب و سکونت و نیاز خود به خدمات گوناگون شهری را به اقبالیه می‌آورند تا این شهر بی‌آنکه درآمد چندانی داشته باشد، مسئول خدمات‌رسانی به خیل عظیم 70 هزار نفری مردمی باشند که کارشان جای دیگر است و خوابشان در این شهر!

 
 
Copyright © 2018 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT