فتانه مینایی کارشناس مامایی


برخی از پدر و مادران به دلیل عقاید و بینش‌های خود علاقه‌ای به صحبت درباره‌ی مسائل و آموزه‌های جنسی ندارند زیرا اعتقاد دارند که ارائه‌ی اطلاعات در این زمینه، موجب بیداری غریزه‌ی جنسی می‌شود آموزش‌های زودهنگام و ناشیانه مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان، گاه آنان را چنان دچار دلهره و اضطراب می‌کند که اصول بهداشت روانی خانواده را خدشه‌دار می‌سازد از طرف دیگر، اگر این آموزش‌ها دیر هنگام، ناکافی و غیر واقعی باشند، نمی‌توانند مفید واقع گردند. اگر پدر و مادر بتوانند به پرسش‌ها و کنجکاوی‌های جنسی فرزندان خود پاسخ‌های مناسب و سنجیده بدهند می‌توانند مانع انحراف فکری، سرکوب جنسی و منفی کاری آنان شوند. پدر و مادر و مراقبان نزدیک کودکان می‌توانند با برقراری رابطه‌ای دوستانه، همراه با اعتماد و احترام، درباره مسایل و موضوعات مختلف از جمله امور جنسی، اطلاعات و آگاهی لازم و صحیحی به آن دهند. توصیه‌هایی که والدین به فرزندان‌شان (چه دختر و چه پسر) می‌کنند، باید شامل اطلاعات و دانسته‌هایی درباره روابط انسانی، هویت جنسی، رعایت مسائل بهداشتی، مهارت‌های زندگی، ارز‌ش‌ها و اخلاقیات انسانی، بیان احساسات و نیازها، تصمیم‌گیری‌های مسوولانه و حفظ و افزایش عزت نفس آنان باشد.
کودکان، نیازمند شرایط و موقعیت‌هایی‌اند که بتوانند مهارت‌های اساسی زندگی را بر اساس اصل احترام گذاشتن به اخلاقیات و دیدگاه‌های خانوادگی بیاموزند و تجربه کنند. پایه‌ریزی ارزش‌های سالم اخلاقی در خانواده به بچه‌ها کمک می‌کنند در هنگام بلوغ و نوجوانی، بهتر تصمیم بگیرند و مسوولیت زندگی‌شان را بپذیرند. فراگیری موضوعات جنسی مانند سایر درس‌ها، باید به تدریج و گام به گام باشد. گفت و گو و پاسخ‌گویی به پرسش‌های جنسی فرزندان هم باید متناسب با سن، شیوه‌ی آموزش و درک آنان باشد. برخی از پدر و مادران به دلیل عقاید و بینش‌های خود علاقه‌ای به صحبت درباره مسائل و آموزه‌های جنسی ندارند زیرا اعتقاد دارند که ارائه اطلاعات در این زمینه، موجب بیداری غریزه جنسی می‌شود، در حالی که هر چه اطلاعات در این زمینه، بیش‌تر و صحیح‌تر باشد فرزندان، رفتارهای جنسی آگاهانه‌تری از خود بروز می‌دهند. پدر و مادر بهتر است هنگام صحبت در مورد مسائل جنسی، به رفتارهای خود توجه بیشتری داشته باشند با اخم کردن یا عصبانی شدن، موجب نشوند فرزندان‌شان دیگر رابطه صمیمانه‌ای با آنان نداشته باشند و برای آگاه شدن، از دیگران اطلاعات بگیرند یا در صدد سرکوب سوالات خود برآیند.
کودکان
ـ درباره اعضای مختلف بدن و کارکرد هر یک، توضیحات ساده و قابل فهمی به کودک بدهید.
ـ کودک را در آغوش بگیرید و اجازه دهید علاقه و محبت شما را از این طریق درک کند.
ـ به تدریج به فرزندتان تفاوت و خصوصی بودن بعضی از اندام‌های بدنش را یاد بدهید.
ـ کودک را تشویق کنید اگر سوالی در این مورد دارد، از شما یا افراد قابل اطمینان خانواده بپرسد.
نوجوانان
ـ درباره بلوغ و تغییراتی که نوجوانان در این سن دچار آن می‌شوند، اطلاعات کافی به فرزندان بدهید و بگویید که این تغییرات، عادی و طبیعی است.
ـ در این دوره دختران حالات خود را زودتر بروز می‌دهند اما پسران دچار عصبیت‌ها و پرخاش‌گری‌های شدید می‌شوند. حمایت، ایجاد امنیت روانی و حضور دائم در کنار نوجوانان می‌تواند مانع بروز بسیاری از انحرافات، کج‌روی‌ها، بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی شود.
ـ به حریم خصوصی فرزندتان، در حالی که سعی می‌کنید رابطه‌ی نزدیک و صمیمانه‌ای با او داشته باشید، احترام بگذارید.
ـ تذکر این نکته به نوجوان ضروری است که تغییرات جسمانی بدن او، همراه با تغییرات عاطفی، شناختی و رفتاری خواهد بود و تمام این حالات، هیجانات و احساسات او، کاملا طبیعی است.
بیان شفاف و واضح دیدگاه‌ها و نگرش‌های خانواده درباره‌ی اهمیت دادن به موازین و مقررات زندگی مشترک، از اهمیت زیادی برخوردار است. فرزندان باید بدانند تا زمانی که توانایی تصمیم‌گیری برای آینده‌شان را ندارند و قادر به پذیرش مسوولیت‌های سنگین خانه و خانواده نیستند، از ازدواج‌های نا به هنگام و برقراری روابط نزدیک‌تر با افراد غیر هم جنس خود بپرهیزند.

دوشنبه 17 مهر 1391
08:27:48
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT