جعفر حبیبی: شش استخر در استان در حال احداث است


مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: محدودیت ما در آموزش شنا به دانش‌آموزان کمبود استخر است که در حال حاضر 6 استخر در استان در حال احداث است.
جعفر حبیبی در جلسه‌ی شورای آموزش و پرورش استان با بیان مطلب فوق افزود: بحث آموزش شنا جزو اقدامات مهم آموزش و پرورش و در واقع انقالب در ورزش دانش‌آموزان است که در شادابی و راندمان درسی بسیار اثرگذار بوده است.
وی تصریح کرد: البته برخی خانواده‌ها نگران بودند؛ ولی بعدا از این طرح استقبال کردند. برخی از دانش‌آموزان نیز برای نخستین بار بود که فضای استخر را تجربه می‌کردند و باید این کار با قوت ادامه یابد.
وی ادامه داد: محدودیت ما در بحث آموزش شنا کمبود استخر است که احداث 6 استخر در سفر هیات دولت به استان مصوب شد که در هر یک از شهرستان‌های بوئین‌زهرا، تاکستان، البرز و آبیک یک استخر و در قزوین دو استخر در حال احداث است.

سه شنبه 10 اسفند 1389
09:20:52
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT