مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا 15 تیرماه تمدید شد


مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا 15 تیرماه تمدید شده است.
به نقل از روابط عمومی امور مالیاتی استان، عزیز‌ا... عباسپور در این باره اظهارداشت: به موجب مصوبه مراجع قانونی و اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا 15 تیرماه تمدید شده است. عباس‌پور تصریح کرد: صاحبان مشاغلی که تاکنون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا تکمیل فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نکرده‌اند برای بهره‌مندی از معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی می‌توانند تا تاریخ 15 تیر ماه با مراجعه به درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی به نشانی MY.TAX.GOV.IR نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و یا تکمیل فرم تبصره ماده (100) حسب مورد اقدام کنند. وی افزود: استفاده از معافیت‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر است.

چهارشنبه 1 تير 1401
03:28:54
 
 
Copyright © 2022 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT