پاکسازی بیش از 6 هزار متر از دیوار‌نویسی‌های سطح شهر


مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: در سه ماه شهریور، مهر و آبان ماه امسال بیش از 6 هزار متر از دیوارنویسی‌های سطح شهر پاکسازی شده است.
به گزارش روابط عممی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، داریوش قاسمی مدیرعامل این سازمان عنوان کرد: پدیده دیوارنویسی یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که بر روی سیما و منظر شهری تاثیر می‌گذارد. وی ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری با هدف پاکسازی این دیوارنویسی‌ها و افزایش زیبایی کالبد شهری نسبت به رفع این معضل اقدام می‌کند. این مدیر شهری از پاکسازی بیش از 6 هزار مترمربع از دیوارنویسی‌های موجود در سطح شهر توسط سازمان زیباسازی شهرداری قزوین در شهریور، مهر و آبان ماه امسال خبر داد. قاسمی یادآور شد: پاکسازی دیوارنویسی‌ها هزینه زیادی را بر دوش مجموعه مدیریت شهری می‌گذارد که اگر این معضل حل شود و شهروندان از دیوار‌نویسی‌ها بر روی دیوار‌های سطح شهر خودداری کنند و می‌توان این هزینه را در راستای اجرای پروژه‌های بهتر و مفیدتر برای بهبود کیفیت زندگی شهری استفاده کرد. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: این دیوارنویسی‌ها می‌تواند بر روی روان شهروندان تاثیرگذار باشد و موجب ایجاد نازیبایی‌های سیمای شهری و ایجاد زوائد بصری شود که دستاورد آن علاوه بر نازیبایی سطح شهر ایجاد استرس و تاثیرات منفی بر روحیه شهروندان خواهد بود.

چهارشنبه 1 بهمن 1399
04:48:03
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT