مدیر درمان تامین اجتماعی استان:


کمبودی در حوزه جذب نیرو نداریم
با توجه به برگزاری آزمون استخدامی در سال جاری 89 نیرو برای حوزه پشتیبانی و درمان جذب شدند که با خروج نیروهای بازنشسته افراد جایگزین می‌شوند. محمدصادق بابایی در گفت‌وگو با ولایت اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های درمان این است که جمعیت بیمه‌شدگان به سمت پیری پیش می‌رود، از این‌رو شاهد هستیم که هزینه‌های بیمه‌شدگانی که دچار مشکلات و بیماری‌های مزمن هستند گاهی دو تا سه برابر دیگر بیمه‌شدگان است. وی ادامه داد: از این‌رو سازمان باید پیشگیری از بیماری‌ها را در اولویت کار خود قرار دهد تا بتواند هزینه‌های سنگین درمانی را کاهش دهد. مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین با اشاره به این که در سال جاری سازمان تامین اجتماعی ردیفی به نام اداره‌ی مدیریت بیماری‌های مزمن و سالمندی در مدیریت درمان ایجاد کرده است، یادآور شد: با ایجاد این اداره، می‌توان عملکرد بهتری برای پایش سلامتی بیمه‌شدگان میانسال خود داشته باشیم. به گفته‌ی وی این امر ضمن کاهش هزینه‌ی درمانی، کمک خواهد کرد تا بیمه‌شدگان دوران کهنسالی را با سلامتی کامل سپری کنند.  کمبودی در حوزه نیرو نداریم وی در خصوص وضعیت نیروهای درمانی در مرکز درمانی تابعه این سازمان در استان نیز گفت: این مدیریت در حال حاضر حدود هزار و 400 نفر پرسنل در قالب نیرو‌های پشتیبانی و درمانی دارد. وی یادآور شد: در سال جاری سازمان تامین اجتماعی برای اولین بار قبل از خروج نیروهای بازنشسته اقدام به برگزاری آزمون استخدامی کرد تا هیچ مشکلی در جایگزینی نیرو نداشته باشیم. بابایی خاطرنشان کرد: در شهریور امسال آزمون استخدامی در سراسر ‌کشور برگزار شد و این مدیریت در بخش درمان و پشتیبانی 89 نفر را جذب کرده که در سال هزار و 400 پس از خروج نیروها مشغول به کار شده و در این زمینه مشکلی نداریم.

چهارشنبه 24 دي 1399
05:03:47
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT