رهاسازی 134 هزار قطعه بچه ماهی سردابی و گرمابی در استخرهای پرورش ماهی


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 134 هزار قطعه بچه ماهی سردابی و گرمابی در استخرهای پرورش ماهی این شهرستان رهاسازی شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین وحید یوسفلی پیش‌بینی کرد: از این تعداد بچه ماهی رهاسازی شده حدود 110 تن انواع ماهی تولید شود. وی اظهار داشت: این تعداد بچه ماهی در 9 مرکز (استخر) پرورش ماهیان سردابی و گرمابی رهاسازی شده است.

چهارشنبه 26 شهريور 1399
03:42:09
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT