طراحی اپلیکیشن پسماند در شهرداری قزوین


به منظور تشویق شهروندان به تفکیک زباله از مبدا اپلیکیشن پسماند در شهرداری قزوین طراحی و از دو ماه آینده اجرایی می‌شود.
مقدم سلیمی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین در گفت‌وگو با ولایت با بیان این خبر اظهار کرد: طراحی اپلیکیشن پسماند در شهرداری قزوین در حال انجام می‌باشد تا هر شهروندی که پسماند تفکیکی خود را تحویل می‌دهد، با این اپلیکیشن امتیاز بگیرد و با رسیدن به امتیاز مشخص بتواند از امتیازات و تخفیفات ویژه‌ای بهره‌مند شود. وی افزود: در این اپلیکیشن موقعیت مکانی هر فردی که در سامانه ثبت‌نام می‌کند مشخص می‌شود و پس از ثبت درخواست برای تحویل گرفتن پسماند تفکیکی اقدام می‌شود. به گفته‌ی سلیمی، پس از ارزش‌گذاری زباله تفکیکی شهروندان می‌توانند از تخفیف عوارض سالیانه پسماند و یا سایر موارد تشویقی بهره‌مند شوند. وی تاکید کرد: این طرح از دو ماه آینده اجرایی شده و ابتدا در یک منطقه‌ی شهرداری آغاز خواهد شد و در صورت موفقیت در کل شهر قزوین اجرایی می‌شود./پ

چهارشنبه 26 شهريور 1399
03:40:11
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT