" سندباکس" نیاز فناوری‌های نوظهور


محمدرضا شرفی ـ فعال حوزه فناوری
سند باکس یا مقرره‌گذاری محیط آزمون نوعی تنظیم‌گری است که برای ایده‌های جدید بخصوص در حوزه فناوری‌های مالی (فین تک‌ها) که پیامدها و ابعاد اجرای آنها برای حاکمیت شناخته شده نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارتی موضوع و ایده‌ای که از سوی یک شرکت به‌عنوان یک ایده نو مطرح شده و عموماً به حوزه‌های فناورانه جدید و نوپدید زنجیره‌های بلوکی و رمز ارزها مربوط می‌شود، یک تنظیم‌گر حاکمیتی و بخشی مانند بیمه، بورس، حوزه بانکی یک محیط آزمونی که مشتمل بر رویه‌ها، قواعد و ساختار نظارت است، ایجاد می‌کند. در سال‌های گذشته نیاز به ایجاد چنین محیطی جهت بررسی و تحقیقات میدانی در این خصوص به وضوح ملموس بود و توسط بسیاری از فعالان در حوزه فناوری‌های نوین پیشنهاد شده بود. بعضی از آثار، عوارض و نواقص گاه برای بانیان طرح نیز ناشناخته بوده که این مصوبه برای فناوری‌های نوظهور فرصتی جهت پایش، رصد و تحلیل نتایج ایجاد کرده که به اصلاح، تدوین و طی مراحل پیاده‌سازی و حتی قانونگذاری کمک شایانی خواهد کرد. مشکل اساسی در کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری بلاکچین، خلأهای قانونی است. مشکلات این حوزه اکثراً حول محور تعدد و ناآشنایی مشاوران و تصمیم‌سازان نسبت به فناوری‌های نوین است و فرصت‌سوزی‌ها بیشتر به زمانی برمی‌گردد که صرف ایجاد آشنایی و رفع ابهامات این افراد و فناوری‌ها می‌شود. در این شرایط ایجاد محیط آزمونی برای بررسی میدانی طرح‌ها و پروژه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوظهور می‌تواند تسریع‌کننده مراحل قانونگذاری و عاملی در جهت تسریع در بررسی، تکمیل و بهره‌وری از طرح‌ها شود. چه بسا گاهاً طرح‌های مطروحه دارای اثرات و موانعی است که در محیط آزمون نمود یافته و بدین ترتیب فرصت بررسی جهت دفاع یا اصلاح طرح مهیا می‌شود. از آن جایی که هر فعالیت اقتصادی در ابتدا نیازمند دریافت مجوز فعالیت بوده و کسب مجوز اعتبار کسب و کار را در پی دارد و این امر در کسب و کارهای نوپا (بدلیل عدم شناخت عموم جامعه) از اهمیت بیشتری برخوردار است، مشکلات متعددی در همان بدو امر (نا مشخص بودن نهاد یا نهادهای متولی و صادر‌کننده مجوز فعالیت، فرآیند صدور مجوز، الزامات اخذ مجوز و...) نمود می‌یابد که عمدتاً ریشه در عدم شناخت و پذیرش حاکمیت نسبت به کسب و کارهای نوین دارد. بهره‌گیری از حمایت‌های بیمه‌ای حق عمومی فعالان اقتصادی است که خود نیز به‌دلیل موارد فوق می‌شود و در نهایت شاهد مشکلات دیگری مانند مالیات، مطالبات و دعاوی حقوقی و... خواهیم بود که عمدتاً ریشه در یک موضوع دارند و در بسیاری موارد سبب ناکامی کسب و کارها می‌شوند. قطعاً پیاده‌سازی هر طرح نیازمند مقدمات و بسترهای مناسب است. مهم‌ترین موضوع بهره‌گیری از کارشناسان آگاه جهت بررسی، تایید و پیاده‌سازی خواهد بود کارشناسانی که با دغدغه این فعالیت‌ها آشنا بوده و از سر مسئولیت نسبت به بررسی اقدام کنند. محیط آزمون نیز باید متناسب با طرح بوده و امکان پیاده‌سازی را فراهم کند و نهایتاً داوری و بررسی باید در عین بی‌طرفی و با تسلط بر موضوع صورت پذیرد.

يكشنبه 2 شهريور 1399
03:52:59
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT