هدایت سرمایه‌گذاران نباید محدود به چند شهرک صنعتی خاص باشد


نماینده‌ی مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی گفت: توزیع و هدایت سرمایه‌گذاران صنعتی نباید محدود به چند نقطه و شهرک صنعتی خاص باشد، بلکه عدالت اجتماعی و لزوم توسعه متوازن ایجاب می‌کند به موضوع پراکندگی در این خصوص توجه جدی شود.
به گزارش ایرنا، روح‌ا... عباسپور در جریان بازدید استاندار و مسئولان استانی از نواحی صنعتی شال ‌و دانسفهان افزود: در حال حاضر خیلی از سرمایه‌گذاران در استان تقاضای فعالیت در شهرک‌هایی مانند کاسپین را دارند و به سمت سرمایه‌گذاری در چند شهرک خاص هدایت می‌شوند؛ در حالی که باید سایر شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان نیز معرفی و برای جذب سرمایه‌گذار در آنها برنامه‌ریزی شود. نماینده‌ی بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم جذب سرمایه‌گذار در نواحی صنعتی شال و دانسفهان طی سال‌های گذشته تاکنون موجب شده تا بخش زیادی از درخواست‌های مردم منطقه حول محور اشتغال برای جوانان باشد. این نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عدالت اجتماعی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند باید مورد توجه جدی مدیران اجرایی قرار بگیرد تا شاهد رشد و توسعه متوازن مناطق باشیم. عباسپور گفت: سرمایه‌گذاری زیادی برای ایجاد زیرساخت در برخی نواحی صنعتی مانند شال و دانسفهان انجام شده، اما تا هنگامی که شاهد جذب سرمایه‌گذار نباشیم سرمایه‌های هزینه شده مثمر‌ثمر نخواهد بود. وی اظهار داشت: خیّری در دانسفهان با واگذاری پنج هکتار زمین برای اجرای طرح‌های تولیدی اقدام کرده و باید با کمک و همراهی مسئولان استان در این مکان شاهد ساخت مجتمع کارگاهی در زمینه‌ی تولید کفش، پوشاک و چرم باشیم.

شنبه 11 مرداد 1399
03:50:05
 
 
Copyright © 2021 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT