نگاهی به یک کتاب‌؛ رسانه سلطه‌، سلطه رسانه


آرش شایسته‌نیا
کتاب " رسانه سلطه‌، سلطه رسانه ـ تبلیغات رسانه‌ها در خدمت سیاست آمریکا " به قلم اندیشمندان غربی است که از سوی «‌فریده پیشوایی و مریم رضایی‌« تدوین و از سوی موسسه انتشارات کتاب نشر در پنجاه هزار نسخه چاپ و با قیمت 20 هزار ریال در سال 92 چاپ و منتشر شده است‌. چه چیزی رسانه‌ها را به رسانه‌های غالب تبدیل کرده است؟ از نوام چامسکی ـ رقابت بر سر سلاح اطلاعات از داگلاس راش کوف ـ چه آینده‌ای پیش روی ژورنالیسم است ؟ از جیم نوره کاس ـ قدرت و مالکیت رسانه‌ها از کوین آلفرد استرم ـ نقش‌آفرینی نظامی رسانه‌ها از داگلاس مکینتابر ـ تلویزیون جنگ‌؛ نوازش احساس بینندگان امریکایی از رون کافمن ـ ماتریکس امریکایی از روبرت پاری ـ تبلیغات جنگ از مایکل چاسودفسکی ـ رسانه و مرگ حقیقت از دیوید میلر و...از جمله مقاله‌های این کتاب است‌. فریده پیشوایی و مریم رضایی در بخشی از مقدمه کتاب خود می‌نویسند: امروزه کمتر عرصه‌ای را می‌توان یافت که به گونه‌ای از انگاره‌های فکری و فلسفی و فرآورده‌های تمدن غرب اثر نپذیرفته باشد‌. با این که آثار مثبت غرب را نمی‌توان یک سره نفی کرد‌، به نظر می‌رسد بازخوانی آثار و پژوهش‌های انتقادی محققان غربی در زمینه‌های گوناگون‌، برای آشنایی بیش تر مخاطبان فرهیخته در حوزه غرب شناسی بسیار راهگشا باشد‌. با هم چند سطر از مقاله چه آینده‌ای پیش روی ژورنالیسم است‌؟ را بخوانیم‌: جیم نوره کاس در مقاله (‌چه آینده‌ای پیش روی ژورنالیسم است‌؟‌) می‌نویسد‌: رسانه‌های بزرگ آمریکایی چنان منافع در هم تنیده و پیچیده‌ای با شرکت‌های بزرگ دارند که به هیچ روی نمی‌توان بی‌طرفی و استقلال آنها را در بازتاب دادن اخبار و گزارش‌ها باور کرد‌. سیطره این رسانه‌ها بر فضای جامعه‌، برای رسانه‌های مستقل و کم‌بنیه‌ای که تلاش دارند صدای متفاوتی را به گوش مردم برسانند‌، جای چندانی باقی نمی‌گذارد‌. بیشتر شرکت‌ها از طریق آگهی‌های تجاری‌، سیطره خود را بر رسانه‌ها تداوم می‌دهند و همین امر سبب می‌شود آنها در بخش اخبار‌، منافع این شرکت‌ها را در نظر بگیرند‌. همین فرایند سبب دور شدن ژورنالیسم از اهداف راستین خود می‌شود‌. آیا برای مقابله با این وضعیت و رها ساختن ژورنالیسم از قید سلطه شرکت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع‌ راهی وجود دارد؟

يكشنبه 1 تير 1399
03:58:36
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT