روابط عمومی اخلاق‌گرا، مسئولیت‌پذیر است


غلامرضا کاظمی دینان ـ ‌رئیس انجمن روابط عمومی ایران
«‌اخلاق‌« مفهومی است که در دوران جدید، بیش از هر زمانی راهنما و پیشران امور، فعالیت‌ها و حرفه‌هاست. زیرا هم در حوزه ارتباطات اجتماعی و هم در حوزه تجارب، رعایت اصول اخلاقی به ایجاد و تقویت اعتماد و همدلی، مخاطب (‌شهروندان و مشتریان‌) با یک فرد، برند یا شرکت می‌انجامد. اخلاق در برخی رشته‌ها و حرفه‌ها از جمله روابط عمومی چنان عجین شده که بدون آن فعالیت و برنامه ارتباطی و اطلاع‌رسانی‌اش چه در درون سازمان و چه در بیرون سازمان موفق نخواهد شد. معیارها و کدهای اخلاقی روابط عمومی متعدد هستند که از جمله موارد مهم آن صداقت، شفافیت و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در فعالیت‌ها‌، تصمیم‌ها و عملکرد و نظایر آن است. شاید بتوان مسئولیت‌پذیری به ویژه احساس مسئولیت اجتماعی یک مدیر، کارشناس و کارگزار روابط عمومی را مهمترین مولفه اخلاق‌مداری آن دانست، زیرا در مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تمام مفاهیم دیگر همچون صداقت، شفافیت و پاسخگویی نیز مستتر است. سازمان‌های مسئولیت‌پذیر، مدیران روابط عمومی حرفه‌ای، متخصص و با تجربه دارند؛ ‌زیرا مدیر روابط عمومی در نقش مشاور امین سازمان، مداوم در حال رصد و پایش تصمیم‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و عملکرد سازمان و مدیران است و آنها را در معرض و محک داوری افکار عمومی می‌گذارد و بازخورد تصمیم‌ها و برنامه‌ها را به مدیران ارشد گوشزد می‌کند تا آنها در برابر محیط خود مسئولانه و اخلاقی عمل کنند. چنین مدیرانی به اهمیت جایگاه برند و خوشنام و شهرت و محبوبیت واقعی سازمان‌شان در میان افکار عمومی آگاه هستند و با آینده‌نگری به بازنگری در سیاست‌های اشتباه و اصلاح برنامه‌ها و استراتژی‌ها همت می‌گمارند. مدیران مسئولیت‌پذیر اخلاق‌گرا، خود را در برابر افکار عمومی پاسخگو می‌دانند و به این امر واقف هستند که مالک واقعی سازمان‌ها مردم و مخاطبانشان هستند و آنها به نمایندگی از مردم و شهروندان در حال تصمیم‌گیری و ارائه خدمات و عرضه محصولات هستند. لذا مسئولانه تصمیم می‌گیرند، ‌مسئولانه برنامه‌ای را تدوین می‌کنند، مسئولانه بر حسن اجرای آن نظارت می‌کنند، زیرا آنها خود را در برابر شهروندان و مخاطبانشان مسئول می‌دانند. روابط عمومیِ مسئولیت‌پذیرِ شفاف و اخلاق‌گرا، بر این باورست که‌ مردم باید در جریان تمام تصمیم‌ها و عملکردها باشند، زیرا روابط عمومی خود را تنها امانت‌دار اطلاعات می‌داند نه مالک آن. در حال حاضر اساسی‌ترین تنگنا در نظام روابط عمومی کشور، فقدان تعریف صحیح از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است. فقدان این تعریف موجب عبور و زیرپاگذاشتن ارزش‌ها و کدهای اخلاق حرفه‌ای شده است. روابط عمومی‌هایی که تنها مدافع یک جانبه سازمان هستند و با تمام ‌امکانات از سیاست‌ها و برنامه‌های بعضا اشتباه سازمان دفاع می‌کنند، چند سوال مهم از خود می‌پرسند که ‌جایگاه اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی کجاست؟‌ آیا می‌توان در دنیای رسانه‌های اجتماعی باز هم سیاست پنهان‌سازی و دست‌کاری ارتباطات و اطلاعات را ادامه داد؟ آیا چنین رویه‌ای به گریز بیشتر مخاطبان و کاهش و فروپاشی سرمایه اجتماعی سازمان منجر نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد که پاسخ تمام این سوالات مهم در این نکته نهفته است که چقدر مدیران ارشد سازمان‌ها و مدیران روابط عمومی به اخلاق حرفه‌ای ‌و مسئولیت اجتماعی خود آگاه هستند و به حکمرانی شهروندان بر سازمان‌ها در دنیای جدید واقف هستند.

دوشنبه 26 خرداد 1399
03:37:29
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT