معرفی فرماندار آبیک به وزارت کشور به عنوان فرماندار موفق در حوزه تولید و اشتغال


عیسی قبادی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین در پاسخ به نامه دکتر دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، شهرام احمدپور فرماندار شهرستان آبیک را به عنوان فرماندار موفق در حوزه تولید و اشتغال به این وزارتخانه معرفی کرده است.

دوشنبه 12 خرداد 1399
04:21:12
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT