رئیس دادگستری شهرستان قزوین خبر داد:


ارتباط مستقیم شهروندان با محاکم از طریق پیام‌رسان سروش
رئیس دادگستری شهرستان قزوین از راه اندازی خطوط ارتباط در فضای مجازی در دادگستری شهرستان قزوین از طریق پیام‌رسان سروش خبر داد. حسین شعبانی در گفت‌وگو با روابط عمومی دادگستری کل استان گفت: با توجه به تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه و لزوم سهولت دسترسی اصحاب پرونده، امکان برقراری ارتباط از طریق فضای مجازی فراهم شده و شهروندان می‌توانند با شماره تلفن همراه اعلامی جهت برقراری ارتباط با دادگاه اقدام نمایند. وی افزود: جز در موارد اضطراری حضور طرفین پرونده وکلای آنان در دادگاه لزومی ندارد و کلیه درخواست‌ها و لوایح باید به صورت الکترونیکی از طریق دفاتر خدمات قضایی و یا پیام‌رسان سروش به شماره تلفن همراه اعلام شده ارسال شود. شماره تلفن‌های اعلامی به شرح می‌باشد: ـ 9108960701 شعبه اول حقوقی ـ 09108960702 شعبه دوم حقوقی ـ 09108960703 شعبه سوم حقوقی ـ 09108960704 شعبه چهارم حقوقی ـ 09108960705 شعبه پنجم حقوقی ـ 09108960696شعبه ششم حقوقی ـ 09108960698 شعبه هشتم حقوقی ـ 09108960711 شعبه یازدهم حقوقی ـ 09108960712شعبه دوازدهم حقوقی ـ 09108960691شعبه اول خانواده ـ 09108960692 شعبه دوم خانواده ـ 09108960693 شعبه سوم خانواده ـ 09108960694 شعبه چهارم خانواده ـ 09108960695 شعبه اول اجرای احکام ـ 09108960697 شعبه دوم اجرای احکام ـ 09108960699 شعبه سوم اجرای احکام ـ 09108960690 دفترکل ـ 09108960700 دفتر معاونت قضایی ـ 09108960710 دفتر معاونت قضایی

يكشنبه 11 خرداد 1399
04:00:50
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT