کاسپین تمام فوتبال قزوین نیست


محمد بهرامی
داستان کاسپین قصه تمامیت فوتبال قزوین نیست، خدا را شاکریم که از سال 91 با حمایت مسئولان استانی و پیگیری برخی چهره‌های فوتبالی شهرمان پس نیرو محرکه تیم فوتبال کاسپین تشکیل شد. هدف کلی همین بود که یک فضایی با تشکیل کاسپین ایجاد گردد تا جوانان مستعد فوتبال شهر قزوین در سطح کشور دیده شوند که الحمدا... این اتفاق در حد نسبتا خوبی با توجه به ساختار فوتبال استان و امکانات باشگاه رقم خود و در این 8 سال حدود 40 بازیکن جوان از سراسر استان موفق شدند با نظر سر مربیان محترم تیم بزرگسالان باشگاه در لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور داشته باشند و در سال جاری نیز در لیست کلی تیم بزرگسالان تعداد 25 نفر از بازیکنان بومی که اغلب از چهره‌های جوان می‌باشند حضور دارند که البته این برنامه از همان سال نخست با تشکیل تیم امید باشگاه در دستور کار مدیران و مربیان باشگاه قرار گرفت. به واقع در این 8 فصل تمامی عزیزان ازجمله مدیران باشگاه، مربیان و مسئولان استانی با توجه به بضاعت مالی و سرمایه‌های فوتبال استان و امکانات موجود تلاش وافری داشتند تا فوتبال قزوین در قالب کاسپین یک مسیر سالم و پاک را طی نماید که الحمدا... امروز شاهد هستیم این امانت که بر دوش همه کسانی که در این مجموعه مسئولیت داشتند حالا به سلامت در یک مسیر جدید قرار گرفته است که امید می‌رود با مدیریت کارامد شرکت خصوصی شمس آذر شاهد تحول و توسعه فوتبال قزوین و به تبع ان شکوفایی استعدادهای فوتبال قزوین در سطح کشور باشیم.

سه شنبه 6 خرداد 1399
03:37:15
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT