دامپزشکی آبیک با پرنده‌فروشان دوره‌گرد برخورد می‌کند


رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک از برخورد جدی با دست فروشان طیور بومی و انواع ماکیان در راستای پیشگیری از شیوع بیماری‌های ویروسی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر مرتضی یعقوبی اظهار داشت: از آنجاکه پرندگان محلی در اماکنی نگهداری می‌شوند که امکان تماس با پرندگان مهاجر و آزاد پرواز را دارند لذا نقل و انتقال و خرید فروش بدون ضابطه آنها می‌تواند موجب گردش عامل احتمالی بیماری و انتقال آن به سایر پرندگان و یا انسان شود که علاوه بر انتقال بیماری‌های مشترک، باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیری در صنعت طیور نیز می‌شود. وی تصریح کرد: خرید و فروش و نقل و انتقال غیربهداشتی، قرنطینه‌ای پرندگان علاوه بر خسارات اقتصادی به صنعت طیور، خطر انتشار بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و پرندگان را نیز افزایش می‌دهد. وی با توصیه به عدم خرید طیور از دستفروشان و تشکر از عموم مردم در رابطه با مساعدت در زمینه نظارت بهداشتی از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت پرنده فروشان دوره‌گرد با شماره تلفن گویای 1512 و یا ارسال پیامک به سامانه 50001512 این اداره را در ارتقاء سطح بهداشت جامعه یاری کنند.

دوشنبه 28 بهمن 1398
05:01:09
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT