دانش، مظهر اقتدار هر کشوری است


به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین، اقتدار جوامع بشری به دانش، علم، تکنولوژی و فناوری تکنولوژی‌ها است؛ بنابراین باید افرادی که در این حوزه ورود می‌کنند، تکریم شوند.
به گزارش خبرنگار ولایت، عیسی قبادی در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره ایده‌های برتر استان با تاکید بر اینکه دانش مظهر اقتدار هر کشوری است، اظهار کرد: متاسفانه در مواردی شاهد هستیم، افراد هیات علمی دستگاه‌ها گرچه در مسیر پژوهش و تحقیق ورود کرده‌اند اما با رفتارهایی غیرمنصفانه‌ای روبرو می‌شوند که این‌ها پسندیده نیست؛ چرا که موجب دلسردی پژوهشگر می‌شود. وی با بیان این که در گذشته پژوهش‌ها در حوزه موارد مصرفی بود و یک پژوهش تولیدی نبود که با تحلیل و بررسی داده‌ها همراه باشد، تصریح کرد: امروزه جوانان این مرز و بوم پژوهش‌های خوبی انجام می‌دهند که موجب افتخار استان است و چشم امید جامعه به این افراد خوشفکر و توانمند است که ایده‌های نو و جلوه‌های بهتری از دستاوردهای پژوهشی ارایه دهند.  سرپرست پارک علم و فناوری استان نیز در این آیین گزارشی از آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره دیده‌های برتر ارایه کرد و افزود: در این جشنواره 236 ایده به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد 26 ایده به عنوان برتر انتخاب شدند. /ی

شنبه 23 آذر 1398
09:35:23
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT