رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین استعفا داد


با پذیرش استعفای رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور پیمان نامدار به عنوان سرپرست این دانشگاه معرفی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر مهرام پس از 5 سال ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین از این سمت استعفا داد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن پذیرش این استعفا، در حکمی پیمان نامدار رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین منصوب کرد.

شنبه 23 آذر 1398
09:32:04
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT