تصویب و ابلا غ طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی


مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: پس از مطرح شدن طرح محله بلاغی در شورای عالی شهرسازی و معماری و ابلاغ آن توسط معاون وزیر راه و شهرسازی به استان، طرح توسط استانداری برای اجرا ابلاغ گردید.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، ابراهیم مبارک قدم با اعلام این خبر گفت: توجه به موضوع پیاده محوری و وجود عرصه‌های همگانی منطبق بر ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی و رفتارهای اجتماعی، از ویژگی‌های شهرهای مهم تاریخی محسوب می‌گردد. مدیرکل راه و شهرسازی بیان داشت: هم‌خوانی، یکپارچگی، پیوستگی و ارتباطات ارگانیک بین محلات و مراکز و همسایگی آنها نیز یکی دیگر از ویژگی‌های شهرهای مهم تاریخی به شمار می‌آید. وی اظهار داشت: محفوظ داشتن هویت‌های تاریخی، ضمن ارتقای کیفیت‌های محیطی، از ابعاد مهم معاصرسازی و بازآفرینی شهرهای تاریخی می‌باشد. مدیرکل راه و شهرسازی گفت: توجه به هویت فرهنگی تاریخی و لزوم حفظ یکپارچگی و انسجام و احیا این بافت‌ها در شهر قزوین، ازجمله دلایل ابلاغ این طرح می‌باشد. وی افزود: در راستای عمل به مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، قراردادی با عنوان طراحی شهری بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با مهندسین مشاور دانشگاه شهید بهشتی منعقد گشت. دبیر کمیسیون ماده 5 استان بیان داشت: به واسطه وجود آثار تاریخی بسیاری از جمله مسجد مدرسه حیدریه ، عمارت سردار مفخم و گرمابه بلاغی و ضرورت امکان ارتباط بین این آثار از طریق تمهیدات کالبدی، طرح مربوطه در راستای بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های موجود و تقویت گرشگری فرهنگی تهیه گردید. مبارک قدم بیان داشت: همچنین مطالعات ویژه در راستای حل مسایل ترافیکی شهر با اولویت استفاده بهینه از ظرفیت خیابان‌های موجود و رویکرد حمل و نقل عمومی و پیاده‌محوری تهیه شده است. وی بیان داشت: این طرح از طریق به کارگیری تمهیدات شهرسازی نوین و مدیریت ترافیک و در عین حال اصلاح تجربه بازگشایی محور شهید انصاری غربی تهیه شده است. به گفته مبارک‌قدم پس از مطرح شدن این طرح در جلسه شورایعالی و ابلاغ آن توسط معاون وزیر به استان، طرح توسط استانداری جهت اجرا ابلاغ گردید.

سه شنبه 12 آذر 1398
04:50:48
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT