اقتصاد روستایی با اقتصاد کشاورزی وابستگی متقابل دارد


مدیر تعاون روستایی استان قزوین با بیان اینکه کشاورزی یکی از مقوله‌های اقتدار و امنیت ملی است، گفت: اقتصاد روستایی با اقتصاد کشاورزی وابستگی متقابل دارد و در کل خود جزئی از اقتصاد ملی است.
به گزارش مدیریت تعاون روستایی استان قزوین، آقاعلیخانی در دیدار با سرهنگ قاسمی مسئول بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ضمن تبریک هفته‌ی بسیج، اظهار کرد: شرکت‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و تولیدی خدمات متنوعی داشته که هر یک از این شرکت‌ها نقش زیادی در اقتصاد مقاومتی دارد. این مسئول تصریح کرد: یکی از اهداف والای تعاون، ساختن انسانی با مسئولیت‌های فردی و جمعی است و کار تعاونی ‌به مردم ایمان، خود‌آگاهی، اعتماد به نفس، شکیبایی و استقامت می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: مهندسین بسیجی با هدف خدمت‌رسانی به مردم و توسعه کشور با حضور در روستاها به کشاورزان خدمات‌رسانی می‌کنند.

دوشنبه 11 آذر 1398
04:58:27
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT