ضرورت حذف تدریجی مخازن زباله از سطح شهر


فلسفه مدیریت پسماند درمحیط های شهری ارتقای سلامت است و بایستی برای رسیدن به این هدف به سمت حذف تدریجی مخازن زباله در شهر قزوین پیش رویم.
به گزارش خبرنگار ولایت، مهندس جباری رییس اداره پردازش و دفع پسماند شهرداری قروین در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قزوین با بیان این مطلب اظهار کرد: مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد تنها به موضوع تفکیک زباله منتهی نمی‌شود و شستشوی مخازن و وجود موش و سایر مشکلات نیز وجود دارد که همگی به دلیل وجود مخازن زباله است. وی تاکید کرد: الگوی مخزن‌گذاری به اشتباه و به شکل دیگری در ایران پیاده‌سازی شده و چه بسا شهرهایی مانند اصفهان و شیراز که مطالعات دقیق‌تری داشته‌اند مخزن‌گذاری زباله در شهرها را تجربه نکرده‌اند. وی با اشاره به اینکه وجود مخازن یک نوع رهاسازی موقت زباله است افرود: این موضوع نه تنها باعث برداشت زباله بازیافتی از مخازن توسط برخی افراد می‌شود بلکه جمعیت انواع حشرات موش و جانوران موذی را نیز افزایش می‌دهد و به تبع آنها بایستی برای این مشکلات راهکار پیدا کنیم. وی با اشاره به تجربه کشورهای دنیا در خصوص مخزن‌گذاری گفت: فلسفه مخزن‌گذاری در کشورهای دیگر این نیست که مخازن را در کنار مغازه و یا جدول قرار دهند بلکه این مخازن در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که خود مدیریت مخازن را بر عهده می‌گیرند. وی تصریح کرد: چون در شهر قزوین و سایر شهرهای مشابه رهاسازی موقت زباله را در مخازن داریم، نمی‌توانیم از برداشت زباله از مخازن جلوگیری نماییم. به گفته جباری به دلیل باز بودن درب مخازن باید به صورت شبانه‌روزی و مداوم پیگیر باشیم تا کسی از مخازن برداشت نداشته باشد که امکان‌پذیر نیست. این مسئول خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا مخازن از سطح شهر حذف شوند و موضوع تفکیک از داخل خانوار مدیریت شود.

سه شنبه 14 آبان 1398
05:02:28
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT