وظیفه اصلی فرمانداری اجرای صحیح قانون در امر انتخابات است


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قزوین، محمد شفیعی فرماندار این شهرستان در جلسه شورای کارکنان فرمانداری که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، بیان کرد: یکی از فاکتور‌های مهم و تاثیرگذار در امر انتخابات روند قانونی، سالم و آبرومندانه آن است که کوچک‌ترین رفتار، حرکت و کلام ناصحیح تاثیرات منفی خود را خواهد گذاشت، لذا همکاران با توجه به سلسله مراتب در چهار چوب قانون عمل کرده و تاثیرات مثبت در برگزاری هرچه بهتر انتخابات داشته باشند.
محمد شفیعی افزود: افراد با تجربه، کاردان و متخصص که در امر برگزاری انتخابات تجربه‌ای کسب نموده‌اند مشخص شده‌اند و از آنان در جریان انتخابات استفاده خواهد شد. فرماندار شهرستان قزوین در رابطه با فعالیت کارمندان در ستادهای انتخاباتی تصریح کرد: طبق قانون در این دوره هیچ کارمندی حق فعالیت در ستادهای انتخاباتی حتی در ساعات غیر اداری را نخواهد داشت و به منظور ارتقاء سطح سلامت در نحوه برگزاری موظفند از فعالیت در ستادهای انتخاباتی انصراف دهند.

سه شنبه 14 آبان 1398
05:02:10
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT