تفکیک پسماندها از مبدا فرهنگسازی شود


معاون عمرانی استاندار تفکیک ازمبدا پسماندها را بسیار ضروری دانست و گفت: تفکیک پسماندها از مبدا باید فرهنگسازی شده و برای مردم به یک عادت بدل شود.
فرخ‌‌زاد اعلام کرد: در حال حاضر از 18 درصد پسماند قابل بازیافت، حدود 3/4 درصد در استان بازیافت می‌شود که در برنامه داریم این میزان را به 10 درصد افزایش دهیم که بی‌شک این مهم اهتمام تمامی مسئولین و مردم را می‌طلبد. وی افزود: این امر علاوه بر ارزش اقتصادی، تاثیر بسزایی نیز در کاهش روند پر شدن لندفیل‌های سایت جمع‌آوری پسماندها دارد. وی در ادامه تاکید کرد: شهرداری‌ها موظف هستند و طرح جامع و تفضیلی راهبردی مدیریت پسماند عادی را در اسرع وقت ارائه نمایند و هیچ عذری در خصوص عدم ارائه طرح از سوی شهرداری‌ها پذیرفته نیست.

سه شنبه 14 آبان 1398
04:59:46
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT