ولایت از مشکلات پردازش و بازیافت زباله در سایت محمدآباد قزوین گزارش می‌دهد


آرش صالحی ـ سال 1392 بود که شهرداری قزوین سایت پردازش و دفن پسماند 10 هکتاری محمدآباد را راهاندازی کرد و طبق برنامه قرار بود این سایت به مدت 20 سال، روزانه 250 تن زباله و پسماندهای شهری را دریافت و پس از تفکیک، آنها را بازیافت، مدفون و یا معدوم کند. همچنین قرار بود که راهاندازی این سایت پردازش و دفع پسماند برای شهرداری قزوین هم پایه درآمدی ایجاد کند و از محل فعالیتهای آن، ماهانه 180 میلیون تومان به جیب شهرداری واریز شود. اما متاسفانه طی این سالها، نه تنها هیچ سود و انتفاعی از راهاندازی این سایت عاید شهرداری قزوین نشده، بلکه در وجه غمانگیز ماجرا، به جای 250 تن زباله (ظرفیت پذیرش آن) بیش از 750 تن زباله روزانه وارد این سایت میشود. به همین خاطر سایت تفکیک زباله محمدآباد که قرار بود تا 20 سال آینده پاسخگوی نیاز‌های شهر مینودری باشد، به دلیل ورود بیش از 3 برابر حد استاندارد پسماند تا 3 سال آینده ظرفیت آن پر شده و دیگر قابل استفاده نخواهد بود.


¢ اجرا نشدن برنامه مدیریت پسماند

یک کارشناس محیط زیست با انتقاد از اجرایی نشدن برنامه مدیریت پسماند در استان، به ولایت گفت: متاسفانه در سایت محمدآباد، مخازن پسماند شستوشو نمیشوند و شیرابههای زبالهها به سفرههای آب زیرزمینی نفوذ میکند. همچنین حجم بالایی از زبالهها قابل اشتعال است و دائماً در این سایت زبالهها میسوزند و دودش به چشم اهالی روستا میرود.

هما صدری با بیان اینکه روزانه 600 تا 700 تن پسماند عادی در شهر قزوین تولید و 84 درصد آن به صورت متمرکز وارد سایت محمدآباد می‌شود، افزود: علاوه بر قزوین، پسماند شهرهای دیگر و 37 درصد زبالههای روستایی استان را هر روزه به این سایت پردازش پسماند منتقل میکنند.

ـ85 درصد از ظرفیت سایت پر شده است

این فعال محیط زیست با اشاره به پر شدن 85 درصد از ظرفیت دفع این سایت، تصریح کرد: با روند فعلی ورود زباله تا کمتر از 3 سال دیگر، سایت محمدآباد غیرقابل استفاده خواهد شد. در حال حاضر هم لندفیلها یا محلهای دفن زباله این سایت دیگر کشش ندارند و همه آنها در حال پر شدن هستند.

صدری با تاکید بر لزوم اقدام به موقع برای رفع ایرادهای فنی سایت، گفت: به دلیل اشکالهای فنی مانند نبودن چاهک پیزومتری و سرریز بودن پسماند مایع به نظر می‌رسد باید بخش صنعتی سایت تعطیل شود و در کنار ساختن چاهک پیزومتری، لندفیل جدید ایجاد و لندفیلهای موجود توسعه یابد.

وی ساخت لندفیلهای تازه را بسیار هزینهبر دانست و اضافه کرد: با این حال چون هر دو استخر شیرابه در محمد آباد پر شده، ایجاد لندفیل جدید ضروری است.

¢ بی‌برنامگی برای تفکیک زباله از مبدا

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هم با ذکر اینکه سایت محمدآباد برای 30 سال آینده قرار بود محل خوبی برای دفن زباله باشد، اما روزانه بیش از 750 تن زباله به آن منتقل می‌شود، گفت: بر اساس تصمیم اخذ شده از سوی مدیران استان قزوین برای حفاظت منابع آب زیرزمینی در سایر نقاط استان، پسماند 18 شهر و 185 روستا به سایت محمدآباد وارد می‌شود که این میزان ورودی بیش از ظرفیت روزانه این سایت است و در نتیجه تا 3 سال آینده از دور خارج می‌شود.

حسن عباس‌نژاد با گلایه از اینکه برنامه جامعی برای فرآیند عملیاتی جمع‌آوری و تفکیک زباله از مبدا در استان وجود ندارد، تصریح کرد: شهر‌ها بایستی سالیانه 5 درصد از پسماندهایشان را کاهش بدهند، اما این اتفاق صورت نگرفته است. وی افزود: بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماند، شهرداری متولی اصلی مدیریت پسماند در استان است، اما سازمان مدیریت پسماند استان از این موضوع کنار گذاشته شده است.

وی با اشاره به معضل جدی در فرآیند جمعآوری و دفن پسماند‌ها در استان، ادامه داد: 55 درصد پسماند‌های استان‌ تر، 5 درصد بازیافتی و 35 تا 40 درصد باقیمانده هم باید دفن شود که متاسفانه در فرآیند دفن پسماند خلا داریم و تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.

¢ لزوم ایجاد لندفیل بیمارستانی

مدیرکل حفاظت محیط زیست با بیان اینکه زباله‌های بیمارستانی ابتدا باید بیخطرسازی شوند و سپس در یک لندفیل مجزا در مجاورت لندفیل سایت محمدآباد دفن شوند، عنوان کرد: در استان قزوین لندفیل مجزا برای دفن زباله‌های بیمارستانی نداریم و ایجاد آن باید به طور جدی در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد.

¢ قزوین نباید محل دفن زباله‌ سایر استان‌ها شود

عباس‌نژاد در مورد انتقاد برخی کارشناسان مبنی بر انتقال زباله‌های سمی به استان هم گفت: پسماند‌های سمی سایر استان‌ها به سایت محمدآباد منتقل و سوزانده می‌شود و مشکلی هم پیش نمی‌آید. همچنین اگر یک شرکت دانش بنیان بخواهد بر روی امحای زباله‌های سمی فعالیت کند، سازمان حفاظت محیط زیست به آن شرکت مجوز‌های لازم را می‌دهد؛ ولی چنین شرکتی حق دفن و تبخیر زباله‌های سمی را ندارد و با متخلف به صورت جدی برخورد می‌شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه به هیچ‌وجه اجازه دفن و تبخیر پسماند‌های شیمیایی را در استان نمی‌دهیم، اضافه کرد: سال 97 به یک شرکت مجوز دفن پسماند صنعتی استان قزوین و پسماند‌های عفونی مراکز درمانی و پسماند‌های دارویی و شیمیایی 6 استان مجاور داده شده بود، اما پس از بررسی کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست مشخص شد که این شرکت تخلف می‌کند و بر همین اساس مجوز فعالیت آن شرکت باطل شد.

وی ادامه داد: پسماند مضر باید امحا شود و اگر کسی به این کار مبادرت کند از او حمایت می‌کنیم؛ ولی کسی حق ندارد استان قزوین را به محل دفن زباله‌های سایر شهر‌ها و استان‌های کشور تبدیل کند.

¢ تفکیک نشدن زبالههای خشک و تر

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر قزوین هم با یادآوری اینکه سایت محمدآباد در کشور بی‌نظیر است، گفت: بر اساس تصمیم مدیران ارشد استان قرار شد به دلیل جلوگیری از بروز مشکلات زیست محیطی و ایجاد آلودگی برای آب‌های زیرزمینی، این سایت فقط مختص استان قزوین باشد.

منیره‌سادات قوامی افزود: طبق قانون، مدیریت زباله از محل تحویل تا دفن بر عهده‌ی سازمان مدیریت پسماند شهرداری است. به همین جهت سال 92 شرکتی با حضور شهرداری و استانداری تاسیس شد و قرار شد که زباله شهر‌های اطراف هم در سایت محمدآباد پذیرش شود که امروزه بیش از 700 تن زباله به آن وارد می‌شود.

قوامی ادامه داد: پیشتر در سایت مزبور زباله‌های خشک و‌‌ تر را از هم تفکیک میکر‌دند و زبالههای ‌تر به کود کمپوست تبدیل می‌شد که متاسفانه امروزه این اتفاق نمی‌افتد.

¢ مدیریت سایت به شهرداری برگردد

این عضو شورای شهر با ذکر اینکه مدیریت سایت محمدآباد باید به شهرداری قزوین بازگردد، گفت: شهرداری فقط مسئول جمع‌آوری و تفکیک پسماند‌های خانگی و شهری است و از طرف دیگر سایت پردازش و تفکیک زباله محمدآباد هم زیرنظر شهرداری فعالیت نمی‌کند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیست.

قوامی با تاکید بر اینکه نباید هر زباله‌ای وارد استان قزوین شود، تصریح کرد: باید برای مدیریت پسماند، چرخه کاری درستی در استان تدوین شود و همه متعهد باشند که بر مبنای این چرخه عمل کنند. وی اضافه کرد: باید با استفاده از فناوری‌های نوین، شیرآبه‌های ناشی از زباله‌ها را تصفیه کنیم تا بوی تعفن آن از بین برود و سازمان‌ها، نهاد‌ها و مدیران استانی باید از فناوری‌های نوین در این زمینه استقبال کنند.

وی به تجارت پرسود کشورهای توسعه یافته از محل تفکیک و بازیافت زباله اشاره کرد و ادامه داد: در کشورهای پیشرفته تنها 3 درصد از زباله‌ها را دفن می‌کنند و مابقی آن بازیافت شده و دوباره به صنعت بازمیگردد.

¢ دپوی 50 هزار تن مواد

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری هم با بیان اینکه شهرداری قزوین در فاصله سال‌های 82 تا 90 بیش از 14 میلیارد تومان برای اجرای مراحل مختلف طرح ایجاد دو سایت پسماند بهداشتی و خانگی در قالب ساخت نخستین لندفیل بهداشتی و مهندسی ایران هزینه کرده، گفت: احداث خطوط پردازش و سوله‌های وابسته، لاگون‌های تبخیر شیرابه، جایگاه تولید کود کمپوست (فشرده) و احداث ساختمان‌های اداری از جمله این هزینه‌ها بود.‌ مهدی امینی، زمین 10 هکتاری این سایتها را متعلق به شهرداری قزوین دانست و اضافه کرد: در حال حاضر روزانه نزدیک به 800 تن زباله از سطح استان در سایت‌های یادشده پذیرش می‌شود که با طراحی و ظرفیت اولیه مجتمع مغایرت دارد و متاسفانه درصد بالایی از زباله‌ها، به علت پر بودن خطوط پردازش مستقیماً در لندفیل تخلیه می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین دپوی بیش از 50 هزار تن مواد خروجی از قسمت تخمیر که مطابق نظر اداره کل محیط زیست و دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی قابلیت اخذ استاندارد کمپوست را جهت فروش ندارند، خطرات بهداشتی زیادی برای هم‌استانیها ایجاد کرده است.

¢ موفق نبودن فرهنگسازی تفکیک زباله از مبدا

یک فعال محیط زیستی هم با ذکر اینکه کمتر از یک درصد از پسماندهای شهری استان تفکیک از مبدا میشوند، گفت: با اینکه قرار بوده تفکیک زباله از مبدا در استان قزوین فرهنگسازی شود، اما دستگاههای ذیربط در این حوزه نتوانستهاند به خوبی به وظایف خود عمل کنند. هومن ضیاء‌آبادی افزود: باید میزان تفکیک زباله از مبدا بیشتر شود، زیرا در حال حاضر میزان تفکیک فقط 5 درصد است و هزینه‌های بازیافت و پردازش را بسیار بالا برده است.

وی با اشاره به خطرات حضور زبالهگردها در سایت محمدآباد هم تصریح کرد: متاسفانه زبالهگردها دائماً در این زبالهها هستند و جدا از اینکه حضور آنها میتواند مخاطراتی را برای سلامتی خودشان به وجود آورد، سبب انتقال آلودگی و بیماری به افراد مرتبط با آنها، به ویژه خانوادهشان خواهد شد.

دشت قزوین یکی از دشتهای راهبردی ایران است و هر نوع بی‌مبالاتی در دفع پسماندها میتواند همه کشور را متضرر کند؛ چرا که بیشتر آب مصرفی ما از آبهای زیرزمینی تامین میشود و هر نوع اهمال در مدیریت پسماندها، میتواند سفره‌های آب زیرزمینی را جداً تهدید کند. با توجه به اینکه ظرفیت سایت محمد‌آباد تا 3 سال دیگر تکمیل می‌شود، ضرورت دارد سایتها و مراکز تازهای را برای مدیریت پسماند شهری پیش‌بینی کنیم که در این راستا پیشتر 3 نقطه آب باریک، تفک و خرمدشت با محدوده 400 هکتاری به متولیان امر پیشنهاد شده بود. ضمن اینکه می‌توان یک شهرک پسماند ایجاد کرد و مدیریت بازیابی و دفع پسماند استان را به شکل صنعتیتری انجام داد.

 

 

 

 

 

 


شنبه 11 آبان 1398
05:04:11
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT