فرهنگ افزایش جمعیت در استان قزوین گسترش یابد


باید فرهنگ افزایش جمعیت در استان گسترش یابد و دستگاه‌های متولی نسبت به آمار جمعیتی در حوزه کاری خود حساسیت بیشتری داشته باشند.
به گزارش ایرنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در دومین جلسه‌ی شورای راهبردی استان گفت‌: ابعاد مختلف جمعیتی در موضوع خانواده باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی قرار بگیرد و بسترهای لازم برای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه فراهم شود. منوچهر حبیبی گفت: اطلاعات وضعیت جمعیت استان باید به صورت مداوم و مستمر رصد شود تا روند آسیب‌های اجتماعی در این حوزه مشخص شده و برای رفع آنها اقدام گردد. معاون استاندار قزوین افزود: باید برای ارتقای شاخص‌های مرتبط با جوانان و حوزه سلامت برنامه‌ریزی منسجمی صورت گیرد و عوامل تهدیدکننده در این حوزه، شناسایی و رفع شوند. حبیبی اضافه کرد: جهت‌گیری برنامه‌ریزی‌ها و اعتبارات استان باید بر اساس تحلیل‌های آماری جمعیت باشد و خروجی برنامه‌ریزی‌ها نیز به بالا رفتن امید به زندگی در بین مردم منجر شود. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95، جمعیت استان قزوین، یک میلیون و 273 هزار و 761 نفر است که 650 هزار و 499 نفر از جمعیت استان را مردان و 623 هزار و 262 نفر را نیز زنان تشکیل داده‌اند. براساس نتایج به دست آمده از این سرشماری، میزان خانوارهای استان نیز 397 هزار و 165 خانوار است. ـ952 هزار و 149 نفر از جمعیت استان قزوین در نقاط شهری و 321 هزار و 610 نفر نیز در نقاط روستایی زندگی می‌کنند. به لحاظ خانوار نیز 295 هزار و 19 خانوار استان قزوین در شهرها و 102 هزار و 144 خانوار نیز در روستاها اقامت دارند.

چهارشنبه 17 مهر 1398
04:56:00
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT