تولید نزدیک به 6 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی


بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی از ابتدای سال تا نیمه شهریور امسال در نیروگاه شهید رجایی تولید شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، از ابتدای فروردین امسال تا نیمه شهریور جاری، 5 میلیارد و 710 میلیون و 957 هزارکیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری برق ارسال شده است. بنا به این گزارش، از این میزان انرژی، 3 میلیارد و 63 میلیون و 307 هزار کیلوات ساعت انرژی از سوی واحدهای نیروگاه بخار و 2 میلیارد و 647 میلیون و 650 هزار کیلووات ساعت انرژی از سوی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی تولید شده است. شایان ذکر است میزان آمادگی تولید نیروگاه از ابتدای امسال تا نیمه شهریور، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه و نیم درصد افزایش داشته است. در تکمیل این خبر به کاهش مصرف آب در واحدهای نیروگاه به دلیل اصلاح مسیرهای آب و بخار و استفاده از راهکارهای مبتنی بر مدیریت صحیح مصرف، اشاره شده است؛ به طوری که میزان مصرف آب در مدت زمان یاد شده، به 87 لیتر به ازای هر مگاوات ساعت رسیده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته، 113 لیتر به ازای هر مگاوات ساعت بوده است.

چهارشنبه 20 شهريور 1398
04:07:28
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT