خروش قدسی


انقلاب اسلامی همه معیارهایی را که غربیان بلدند و آموختند و می آموزانند؛ بهم زده است.
دیروز در راهپیمایی چهره‌ها را که می‌نگریستی اثری از کسانی نبود که باید تحریم‌های آمریکایی به آنها اصابت نکرده باشد. مگر گرانی و تحریم، دهک‌های زیر خط فقر را نباید عاصی کرده باشد که در هر اجتماعی که حکومت دعوت می‌کند، شرکت نکنند؛ سهل است علیه نظام به خیابان ها بریزند؟ پس چرا هر چه که آمریکا در این یکی دو سال رشته بود، مردم پنبه کردند؟ چرا گوش تا گوش کسانی مشت گره کرده را به سوی دوربین‌ها می‌گرفتند؛ تو گویی دوربین‌ها ماموریت داشتند آن را به آمریکا مخابره کنند: کاخ سفید دفتر پرزیدنت ترامپ ...  خبرنگاران هم گویی یکه خورده بودند جابه‌جا از هم می‌پرسیدند: امسال چرا اینطور؟ مردم باید کمتر می‌آمدند! چرا از هر کوچه‌ای و برزنی و بن‌بستی دهک های معتقد با زبان های روزه به خیابان ها جاری می شوند و به رودخانه قدس می‌پیوندند؟ نه اینکه ترامپ این را درنیافته بود. اگرچه او کودن تر از آن است که منتظر این سیل بنیان‌کن بوده باشد؛ اما مشاورینش به او گفته بودند که تحریم ها مردم را داغ کرده است و آنها مباد که ترامپ را نقره داغ کنند؛ که روز قدس کردند. روزی که ترامپ گفت با همین رهبران و همین نظام می‌تواند همکاری و مذاکره کند و همراهی و فقط مباد که سلاح هسته‌ای تولید نماید؛ از مردم ناامید شده بود. و نفهمید که هسته‌ای‌تر از هسته‌های ایمانی مردم نیست و آن سلاح که آنان به آن تکیه کرده‌اند را سال‌ها پیش رهبر و مرجع این ملت حرامش کرده بود، حتی در تولید چه رسد به شلیک... به ترامپ آن روز گفته بودند که تحریم‌ها برای فشار به مردم به جایی نمی‌رسد و اگر ذره‌ای تردید داشت؛ دیروز در خیابان‌ها باید حقیقت را دیده باشد. لذاست که از براندازی عقب نشست و براندازانی را که عقبش سنگر گرفته بودند به خاک انداخت. چنین شد که تحریم پتروشیمی را شل کرد و یکی یکی تبصره‌های عقب‌گردش از راه می‌رسند.  به این مردم مهر نورزیدن و همه وقت را و همه نیرو را برای رفع و دفع گرانی‌ها و سختی‌ها و پلشتی‌ها نگذاشتن، حقا و انصافا پاسخ ندارد. نه در این دنیا و در آن عقبا. چه رسد به خیانت و اختلاس و نامهربانی که اینجا و آنجا دیده می شود. اگر قدمی آمریکا به عقب نشست، میوه مقاومت است و حضور مردم در صحنه. امتیاز دادن به فراعنه امروز آنان را به پیشروی تحریک می‌کند که آنان اگر انصاف مذاکره و شعور گفتگو داشتند، برجام را در جا نمی‌نهادند. درود بر مردمی که به فرموده امام خمینی از مردم زمان رسول‌ا... هم بهترند. 

يكشنبه 12 خرداد 1398
04:03:37
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT