طرح تفصیلی نواحی منفصل شهری مشعلدار و خیرآباد تصویب و ابلاغ شد


فرزانه نظری‌پور، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین از تصویب و ابلاغ آلبوم نقشه‌ها و دفترچه ضوابط طرح تفصیلی نواحی منفصل شهری مشعلدار و خیرآباد قزوین خبر داد.


به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ نظری‌پور بیان کرد: با توجه به آئیننامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمرانی محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، آلبوم نقشه‌ها و دفترچه ضوابط طرح تفصیلی نواحی منفصل شهری مشعلدار و خیرآباد به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید و اکنون جهت اجرا به منطقه یک ابلاغ شده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: امید است با مراعات کامل جنبه‌های فنی و ضوابط و مقررات، طرح و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی پنج ساله و سالیانه پیشنهادی شهرداری و تصویب شورای شهر و اقدامات سایر دستگاه‌های ذیربط و با مشارکت فعال مردم در جهت تحقق اهداف طرح، موجبات توسعه هدایت شده و موزون نواحی منفصل شهری و نیز ارتقاء وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان این نواحی فراهم شود.

 

 


چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398
04:01:25
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT