از 1914 ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه دو شهرداری قزوین ممانعت شد


کیومرث فدائی‌فر، سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین گفت: در سال گذشته از هزار و 914 مورد ساخت‌و‌ساز و تعمیرات غیرمجاز از سوی واحد اجرائیات این منطقه ممانعت شده است.


به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین؛ فدائی‌فر افزود: در این مدت 193 حکم قضایی برای ممانعت از ساخت و ساز و اجرای حکم، دریافت شده است.

وی بیان کرد: در این مدت از سوی این واحد 4 هزار و 213 مورد اخطار کتبی برای تعطیلی کار ارائه و 159 مورد تعهد کتبی از متخلفان اخذ شده است.

فدائی‌فر گفت: 394 مورد استرداد وسایل جمع‌آوری شده سدمعبر و پلیس ساختمان، 904 مورد جمع‌آوری وسایل متخلفان، 184 مورد اخذ تعهد از دستفروشان و 208 مورد جمع‌آوری وسایل و لوازم کار را از عملکرد سال 97 این واحد عنوان کرد.

 

 


دوشنبه 26 فروردين 1398
03:51:44
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT