بودجه شهرداری و چشم‌اندازی که دیده نشد


محمد گودرزی یکتا
بررسی بودجه پیشنهادی سال 98 شهرداری قزوین با همه فراز و نشیب‌ها به‌پایان رسید. اما دو نکته درباره بودجه سال 98 شهر قزوین قابل تامل است؛ اول این‌که با وجود اتفاقِ نظر اکثریت شورا درباره انحراف شدید بودجه از برنامه پنج ساله دوم و اشکالات جدی در محتوای آن، این لایحه توسط همان اعضای مخالف به‌استثنای یکی از اعضا (سید منیره قوامی) که به هیچ‌یک از ردیف‌های عمرانی سازمان‌های خدمات شهری شهرداری رای نداده است، تصویب شد! اما پرسش این‌که اگر بودجه پیشنهادی براساس انتقادات مطرح شده دچار اشکال است چرا باید چنین بودجه‌ای تصویب شود؟! نکته دوم، نحوه موضع‌گیری رییس شورای شهر راجع‌به نظرات و انتقادات مطرح شده از سوی اعضای شورا است. درست است که رییس شورای شهر یک شخص حقیقی مستقل و عضوِ دارای رای است؛ اما تلاش‌ها‌ در جایگاه حقوقی ریاست شورا باید در جهت حفظ شان نظارتی نهاد شورا و حمایت از نظرات اعضا باشد نه آن‌که مانند آنچه که در بعضی از جلسات بررسی بودجه رخ داد؛ گاهی صراحتا و گاهی تلویحا از موضع‌گیری‌های مسئولان شهرداری دفاع شود. به‌نظر می‌رسد هر آن‌چه‌که وحدت نظر میان دو جناح اقلیت و اکثریت شورا موجب رشد و شکوفایی شورای شهر است؛ این‌گونه موضع‌گیری از سوی ریاست شورای شهر باعث تنزل جایگاه حقوقی این نهاد خواهد شد؛ موضوعی که شاید کمترین پیامد آن تصویب بودجه‌ای شد که قرار نیست سند چشم‌انداز توسعه شهر قزوین را محقق سازد.

شنبه 11 اسفند 1397
04:47:11
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT