مرکز سرپناه شبانه‌ی بانوان در قزوین افتتاح شد


گروه اجتماعی ـ رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: افتتاح مرکز سرپناه شبانه بانوان در قزوین کار بسیار ارزشمندی است که باید مورد حمایت قرار گیرد.


به گزارش ایسنا، فرید براتی در آیین افتتاح شلتر بانوان قزوین با اشاره به اهمیت تاسیس مراکز سرپناه شبانه، افزود: ضرورت تاسیس این مراکز انکارناپذیر است، در قزوین، بهزیستی خوب کار کرده است و پنج dic یا همان مرکز گذری کاهش آسیب و دو سرپناه شبانه برای مردان داشتیم.

 وی اضافه کرد: در قزوین، مرکز سرپناه شبانه زنان نداشتیم، اما توانستیم گام‌هایی برداریم و اولین شلتر بانوان را در این استان افتتاح کنیم، همکاری بین دستگاه‌های استان که در ایجاد این مرکز وجود دارد ستودنی است.

این مسئول تصریح کرد: در مورد فصل مشترک فعالیت ما و وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی خیلی مشکل نداریم و ارتباطات خوبی در زمینه‌ی ارائه خدمات درمانی و کاهش آسیب داریم.

براتی یادآور شد: این مرکز که برای بانوان فعال‌شده و باید مقداری حساسیت بیشتری داشته باشیم، چرا که کار درمانی و کاهش آسیب با درماندگان زن متفاوت و دارای پیچیدگی نسبت به درماندگان مردان است.

وی ادامه داد: در قزوین یک کنش‌گر اجتماعی و درمانگر اعتیاد مسئولیت مرکز سرپناه زنان را بر عهده‌ گرفته که انتخاب خوبی است و در روند درمان تاثیرگذار خواهد بود.

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ابراز کرد: در این مرکز بخش توانمندسازی باید موردتوجه قرار بگیرد، با توجه به سیاست‌های کشور در زمینه‌ی اشتغال و توانمندسازی افراد تحت پوشش، ما نیز حمایت می‌کنیم.

براتی همچنین خاطرنشان کرد: سیاست بهزیستی این است که مراکز اگر مددجو نداشته باشند نیز مورد حمایت قرار بگیرند؛ چرا که آسیب‌های اجتماعی همواره وجود دارد و باید این مراکز را داشته باشیم. در همین راستا خدمات ما در اغلب استان‌ها جامعیت دارد.

در این آیین، مدیرکل بهزیستی قزوین نیز تصریح کرد: شلتر زنان با ظرفیت 60 نفر در دو طبقه کاملاً مجزا شامل یک بخش مرکز میان‌راهی و یک بخش شلتر زنان فعالیت می‌کند.

علیرضا وارثی افزود: بخش میان‌راهی این مرکز ویژه زنان معتاد بهبودیافته‌ای است که پس از ترک اعتیاد هیچ مکانی برای اقامت ندارند و تا زمان تعیین و تکلیف قطعی در این مراکز اسکان داده می‌شوند.

وی یادآور شد: با عزم و اراده عمومی و همکاری اعضای شورای شهر و مسئولان استانی، شلتر بانوان در مکانی که شهرداری اختصاص داده، راه‌اندازی شده است.

 

 


چهارشنبه 17 بهمن 1397
04:52:18
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT