مصداق «ماست‌مالی سیلی فرهنگی»!


حسن شکیب‌زاده
در یکی از اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری آمده است: «روزنامه‌نگار، وقف واقعیت عینی است و بارزترین وظیفه‌اش این است که با وقف صادقانه خویش نسبت به واقعیت عینی، خود را در خدمت حق مردم، در راه دستیابی به اطلاعات حقیقی و موثق قرار دهد و رویدادها را وجدانا در گستره صحیح خود و با ترسیم مناسبات اصلی و بدون تحریف و با کاربرد ظرفیت خلّاقانه خود، انعکاس دهد». از طرفی تقریبا همه‌ی اساتید و اهل رسانه معتقدند که صرف اطلاعاتی که روابط عمومی یک دستگاه در اختیار قرار می‌دهد، نمی‌تواند تمام واقعیت باشد و استناد به آن، لازمه‌اش بررسی و تحقیقات بیشتر موضوع و توسط خبرنگار است. و این وظیفه جزو مهم‌ترین وظایفی است که متاسفانه امروزه کمتر شاهد و ناظرش هستیم. در رخدادی که موضوع سخن است، دانش‌آموز مظلومی در فضای آموزشی و توسط سیلی مدیری فرهنگی! کبود می‌شود و خبرنگاری که با حداقل وظایف رسانه‌ای‌اش آشنایی ندارد مامور می‌شود تا برای ماست‌مالی ماجرا به سراغ مسئولی برود که قاعدتاً بایستی ابتدا منافع مدیر، دستگاه و خودش را در نظر داشته باشد ـ که شاید هم این حق ذاتی او باشد ـ ، اما رسالت خبرنگار و خبرگزاری مربوطه چه می‌شود؟ از طرفی حق دانش‌آموز سیلی خورده و نگرانی جامعه‌ای که هر روز صبح هزاران هزار دانش‌آموزش را روانه‌ی مدارس می‌کند، چه می‌شود؟ آیا این جزو وظیفه و رسالت خبرنگار و رسانه‌اش نیست که حداقل سراغی از دانش‌آموز، والدینش، مدیر خاطی، معلم ناظر، دستگاه‌های قانونی و اثری که روزها بر صورت دانش‌آموز به جای مانده است، بگیرد؟ اگر چه در بیان این واقعه از زبان مدیر محترم روابط عمومی آموزش و پرورش، جانبداری صریحی از طرفین مشاهده نمی‌شود، اما اگر اصحاب رسانه‌ای به خاطر منافعش! واقعیت را یا نمی‌داند و یا کتمان می‌کند، آیا حق دارد که با ماست‌مالی واقعه در پی تبرئه‌ی جرمی باشد که مستقیما به سرنوشت جامعه و فرهنگ و ارزش‌هایش بستگی دارد؟ امروزه در حالی که همه‌ی خانواده‌هایی که دانش‌آموزانشان را به دست فرهنگ سپرده‌اند، از بروز چنین رخدادی نگران‌اند و پیگیر شنیدن واقعیت‌ها و تصمیمات قانونی مراجع ذیصلاح هستند و قطعا تهیه‌ی گزارش و اخبار سفارشی و بی‌خاصیت، نه تنها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد که موجبات افزایش دغدغه و نگرانی‌های جامعه را نیز فراهم خواهد ساخت.

شنبه 22 دي 1397
04:53:39
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT