رسانه‌های حاشیه‌ساز!


حسن شکیب‌زاده
خبر: رییس شورای شهر قزوین: «رسانه‌ها به دنبال مسائل حاشیه‌ای و تقابل بین مدیران هستند.» (ایسنا. 15 دی 1397) درست است که رییس شورای اسلامی شهر قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفته است که: «رسانه‌ها به دنبال مسائل حاشیه‌ای و تقابل بین مدیران هستند». و این امکان هم وجود دارد که ایشان شواهدی مبنی بر ادعای خود داشته است و چه بسا شواهدش نیز بیانگر نکته‌ای باشد که در خصوص رسانه‌ها مطرح کرده‌اند؛ اما اینجا وظیفه‌ی چه کسی و یا کسانی است که موضوع را شفاف و روشن کرده و به اطلاع عموم برسانند؟ مصاحبه‌ی مورد نظر را تماما خواندم تا شاید نکته‌ای را ببینم که خبرنگار خبرگزاری مربوطه حداقل علت این برداشت را از مصاحبه شونده سوال کرده باشد و یا روزهای بعدش حداقل این مطلب را نقد کرده باشد. که نه پرسشی در کار بود و نه نقدی. و من مانده‌ام و اینکه واقعا رسانه‌های ما به دنبال همین چیزی هستند که ایشان گفته‌اند؟ که اگر هستند که هیچ (لابد هستند که هیشکی صدایش در‌نمی‌آید) و اگر هم نیستند که مگر شورای شهر و یا بقیه مسئولین و مدیرانی که اجازه داده می‌شود تا هر چه که دلشان می‌خواهد بگویند ـ و هر کاری هم که می‌کنند می‌مالیم به پشت گوشمان ـ چه کسانی هستند و چقدر خرج رسانه‌ها را تامین می‌کنند که از دیوار صدا در‌می‌آید، اما از اینان نه؟ وقتی یک خبرنگار خبرگزاری معتبر دولتی این موضوع را بدون هیچ واکنشی و همانند یک میرزا بنویس، منعکس می‌کند؛ یعنی فراموش کرده است و یا اصلا نمی‌داند که یکی از وظایف اصلی یک خبرنگار متعهد و حرفه‌ای و رسانه‌اش، تبیین دقیق واقعیت‌ها و بیان حقیقت است، نه مدح و مبالغه! خبرنگار شخصیتی است جریان‌ساز که جایگاه او در تاریخ و جریان‌های تاریخ‌ساز بشری، نهادینه شده است و بایستی زبانش شمشیر بران و گویای وجدان عمومی اجتماع بشری و بیانش روشنگر واقعیت‌های اجتماعی و نگاه و منش او، هستی‌بخش حوزه رسانه و خبرآفرینی باشد. و اما اگر «رسانه‌ها به دنبال مسائل حاشیه‌ای و تقابل بین مدیران هستند»، مگر نه این است که برخی از میرزا بنویسان، حداقل سوژه‌هایشان را از تقابل همین مدیران انتخاب می‌کنند؟ در واقع وقتی ریاست شورای شهر در گفت‌وگو با همین خبرنگار، خطاب به مسئولین شورای عالی معماری شهرسازی کشور می‌گوید: «بی‌خود کرده‌اند که مصوبه جدید داده‌اند»؛ اگر مصداق ایجاد حاشیه و تقابل بین مدیران نیست؛ پس چیست؟

چهارشنبه 19 دي 1397
05:10:17
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT