رسانه‌ها، مطالبه گران نیاز مردم


حسن شکیب زاده
مطالبه‌گری در درون خود نوعی آرمانگرایی را نمایندگی می‌کند و قطعا جامعه‌ی بدون مطالبه، جامعه‌ای مرده و بدون آرمان است. در همین رابطه، بی‌شک رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی، ابزاری است که با آگاهی از خواست عمومی جامعه و به مانند پلی ارتباطی، می‌تواند مطالبات مردم را به مسئولان انتقال دهد و بی‌تردید اگر رسانه کارکردهای واقعی خود را حفظ کند؛ نقشی مهم و تاثیرگذار در آگاهسازی جامعه، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف و مطالبه‌گری در جهت منافع ملی و مردمی خواهد داشت. از آنجایی که امروزه بسیاری از مسئولان و کارشناسان بر اهمیت وجود و کاربرد فضای مجازی، بیش از گذشته تاکید دارند، فضای مجازی نیز در کنار دیگر رسانه‌ها می‌تواند بر شفافیت و آگاهی جامعه و سطح مطالبه‌گری مردم از مسئولان، بیفزاید. البته اگرچه طی سال‌های اخیر و به دلیل گسترش شبکه‌های مجازی، دشواری‌هایی برای رسانه‌های سنتی ایجاد شده است؛ اما با این وجود اگر رسانه‌های سنتی هم به رسالت‌های حرفه‌ای خود، از جمله تحلیل و نقد رخدادهای جاری جامعه به درستی عمل کنند؛ هنوز هم می‌توانند در جهت هدایت افکار عمومی و اصلاح امور مختلف تاثیرگذار باشند. به عبارتی امروزه رسانه به عنوان عنصر امر به معروف و نهی از منکر، به درستی می‌تواند نقاط ضعف و قوت مسئولان را ـ بدون در نظر گرفتن منافع سیاسی، گروهی و جناحی ـ به آن‌ها گوشزد نماید که قطعا مسئولان نیز توجه بیشتری به رسانه‌ها و پیشنهادهای آنها به عنوان مطالبه‌گران خواست مردم خواهند داشت و در نتیجه بسیاری از مشکلات اجتماعی رفع خواهد شد و طبیعی است که تحقق این مهم ـ که همزمان نیازمند ارتقای عملکرد حرفه‌ای رسانه و پاسخگو بودن مسئولان است ـ ، در کوتاه و بلندمدت تاثیری به سزایی در پالایش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه خواهد داشت. امروزه با بروز اتفاقات ریز و درشتی که در سطح استان شاهد آن هستیم؛ متاسفانه عموم مردم بیشتر به رتق و فتق امور روزمره‌ی زندگی خود مشغول و عمده‌ی اهالی رسانه‌ها نیز بدون توجه به رسالت اصلی و اساسی خود در طرح مطالبات مردمی، صرفا به دنبال ماندن، کسب درآمد و ادامه‌ی حیات خود و رسانه‌هایشان می‌باشند و طبیعی است که ادامه‌ی این روند موجبات افزایش معضلات اجتماعی و بروز بی‌عدالتی های مختلف در سطح جامعه را فراهم خواهد ساخت. و این در حالی است که اصحاب رسانه به عنوان چشم و گوش واقعی مردم، بایستی دغدغه‌ی مسایل و مشکلات جامعه در اولویت امورشان بوده و به نوعی پاسخگوی رسالت عظیمی باشند که این حرفه‌ی اجتماعی به دوش آنان نهاده است. فراموش نکنیم که تاکنون در بسیاری از مطالبات مهم و سرنوشت‌ساز کشور و حتی استان، این رسانه‌ها بوده‌اند که جرقه‌ی اصلی را زده‌اند و بعد تبدیل به خواست عمومی و تحقق آن شده است. البته باید توجه داشت که مطالبه‌گری صحیح، ویژگی‌هایی هم دارد که بدون برخورداری از آنها، مطالبه‌گری، مسیر صحیح خود را نه تنها طی نخواهد کرد که به بیراهه هم خواهد رفت. به عبارتی، مطالبه‌گری، بخصوص در ابعاد اجتماعی، باید متضمن ارزش‌های واقعی و آرمان‌های آن جامعه باشد و مغایرتی با قانون و عرف حاکم بر جامعه نداشته باشد و اینکه اگر بهترین مطالبات هم به شیوه ناصحیح و از راه‌های غیرقانونی دنبال شود؛ نه تنها به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید. که چه بسا معکوس و به ضد خودش تبدیل شود. همچنین برای مطالبه‌گری صحیح، بایستی ضمن انتخاب زمان مناسب برای طرح مطالبات عمومی، تشخیص درست و صحیحی نیز از مطالبه شونده در دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم.

شنبه 15 دي 1397
04:57:37
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT