فرهنگ و هنر برخاسته از بطن جوامع‌اند


اکبر اسکندری نژاد


فرهنگ و هنر مفاهیم ژرف و پیچیده زندگی بشری‌اند و طبیعتا  شکل‌‌گیری آن‌ها در درون و بافت جوامع اتفاق می‌افتد. در حقیقت سلایق، عواطف و نگرش خاص مردم است که در فرهنگ و هنر  متبلور می‌شود. در این صورت پر واضح است سهم  سازمان‌ها و تشکل‌های دولتی در  گسترش و قوام آن‌ها محدود خواهد بود. اینان تنها قادرند تمهیدات و تسهیلاتی را در پیشبرد و ارتقای فرهنگ و هنر  فراهم سازند.

بنابراین کار اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این خواهد بود که با ایجاد و تقویت انجمن های تخصصی هنر که  مردم نهادند و از دل جامعه برخاسته‌اند؛ رسالت خویش را به نحو جامعی انجام دهد. 

 تجربه پرثمر گذشته نیز نشان داده است انجمن‌های هنری با هزینه‌های کم و به دور از  مقررات دست و پاگیر اداری   توانسته‌اند  نقش بی همانندی در  گسترش و ارتقای  فرهنگ و هنر  داشته و در  اعتلای ذوق و نگرش جامعه و تلطیف  احساسات آنان  بسیار موثر باشند.

شایسته است ما به عنوان کارگزاران دولتی در ترسیم و تبیین  وظایف و رسالت‌های انجمن ها بکوشیم و به ظرفیت و توانایی و تاثیرگذاری  آن‌ها باور داشته باشیم.

¢ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین


چهارشنبه 28 آذر 1397
05:39:25
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT