اینجا ایران است


آنهایی که دوست ندارند ما در اینجای دنیا آنگونه زندگی کنیم که می‌خواهیم؛ آنچه را به ما می‌آموزند که منافع آنان را در بر داشته باشد و این طبیعی می‌نماید. اما خردورزی و ذکاوت ما کجاست؟
در انتخابات بوش پسر ادعای تقلب به داوری دادگاهی در آمریکا سپرده شد و دادگاه پس از چند روز اعلام کرد که بوش برنده انتخابات است و تمام شد.
اینجا، شورای نگهبان و دادگاه و همه انتخابات را مختومه اعلام کردند و اعتراض شد. رهبری که باید نظر‌ش فصل الخطاب باشد تا همه چیز روی قاعده بماند؛ نظرش را گفت و عده‌ای نپذیرفتند و آمریکا زنده شد و تمام طلبکاران خود خوانده از انقلاب قد علم کردند. آن حق اگر هم حق بود مگر چقدر ارزشمند بود که همه چیز این انقلاب در پایش قربانی شود؟ ما این نکته را که به نفعمان بود از آمریکا نیاموختیم.
شما دعوت به راهپیمایی کردید اما خط شعارها از صدای آمریکا آمد. اسرائیلی که سرش در جنگ 33 روزه به سنگ حزب‌ا... خورده بود زنده شد و شعار نه غزه نه لبنان سر داد. آن روز گفته شد لااقل از این عده کوچک اعلام برائت کنید یکی گفت کردیم شما نشنیدید یکی گفت فلان کس که طرفدار ماست در فلان جا از این شعار انتقاد کرد...
امروز آمریکا با درسی که از فتنه‌ی سال 88 ایران گرفت تلاش کرد در مصر اعتراضات را بخواباند اما او یک جا را نخوانده بود.
عده‌ای را به عنوان طرفداران مبارک راه انداختند که اگر بتوانند مثل ایران که طرفداران نظام وقتی دیدند اعتراض از یک راهپیمایی ساده و اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات تبدیل به اعتراض به اصل نظام شد جلوی اغتشاش‌گران ایستادند؛ جلوی مردم معترض و انقلابی مصر بایستند که مثل رودخانه‌ای کوچک وارد دریا شدند.
اینجا ایران است آنچه که در ایران جواب داد در مصر و سودان و تونس جواب نمی‌دهد یک دیکتاتوری که با خانواده‌اش یک کشور را چاپید و اکنون مثل لکه ننگ از طرف خود آمریکا هم طرد می‌شود؛ چند نفر طرفدار معتقد دارد مگر که جلوی مردم چند میلیونی بایستد؟
تعداد کشته‌شدگان 18 روز انقلاب مصر را در حالی که ارتش اعلام بی‌طرفی کرده بود با تعداد کشته‌شدگان (البته به ناحق) آشوب‌های سال 88 مقایسه کنید تا ببینید چرا ارتش به نفع آمریکا اعلام بی‌طرفی کرد.
آمریکا در مصر بهترین موضع‌گیری را در جهت منافع خود کرد. حسنی مبارک را آمریکا می‌خواهد چه کند؟ او راسی بود روی بدنه ارتش و نظام پادشاهی که منافع آمریکا و اسرائیل را صیانت می‌کرد. اکنون مردم مبارک را نخواسته‌اند در حالی که هیچ رهبر همسطحی که توانایی رهبری انقلاب را داشته باشد ندارند. فشل شده یا البرادعی بی‌دست و پا یا حتی اخوان المسلمین که رهبری در این اندازه‌ها ندارد برای آمریکا خطر نیست. اگرچه سرنگونی مبارک یک اقدام انقلابی و صحیح بود اما آمریکا و اسرائیل آنجا را رها نکرده و در حال مدیریت بحران مصر است.
بنابراین اگر ارتش دخالت نمی‌کند برای این است که منافع درازمدت آمریکا و اسرائیل هنوز کاملا به خطر نیفتاده است. یک نفر شعار ضداسرائیلی بدهد آنوقت معلوم می‌شود ارتش سکوت می‌کند یا خیر.

حرکت‌های خاورمیانه حرکت‌های مردم علیه منافع بیگانگان است این هیچ شباهتی به ایران ندارد که ماهیتا ضدبیگانه است بنابراین اگر کسانی خواب آمریکا را دیده‌اند و بخواهند شبیه‌سازی کنند مطمئن باشند همان‌هایی که 22 بهمن خیابان‌ها را خالی از دیگران کردند به خیابان‌ها می‌آیند.
بی‌عرضگی سیاسی از این بیشتر که تو اینجا مردم را به خیابان بخوانی و آمریکا از آن طرف دنیا استفاده‌اش را ببرد و ذهن‌ها را از کشورهای آمریکایی منطقه به ایران منحرف کند!

دوشنبه 25 بهمن 1389
08:28:17
 
 
Copyright © 2020 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT