توسعه جامعه بدون توجه به مهارت آموزی ممکن نیست


استاندار قزوین گفت: توسعه یک جامعه در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات بدون توجه به مهارت و آموزش‌های کوتاه‌مدت در این زمینه ممکن نیست.
‌به گزارش ولایت، عبدالمحمد زاهدی که در شورای مهارت استان سخن می‌گفت؛ افزود: امروزه تمامی کشورهای پیشرفته جهان به اهمیت و جایگاه آموزش‌های کوتاه‌مدت برای دستیابی به توسعه پی برده‌اند؛ آنچنانکه کشور آلمان بعد از جنگ به آموزش‌های مهارت محور توجه کرد. وی اضافه کرد: در کشور نیز باید آموزش‌های کوتاه‌مدت مهارت به صورت جدی و پیوسته مورد توجه قرار گیرد؛ چون همواره بخشی از نیروها از چرخه فعالیت خارج شده و باید نیروهای جدید آموزش دیده جایگزین شوند. نماینده عالی دولت در استان با اشاره به طرح جامع مهارت در استان، تصریح کرد: باید در این طرح به آمایش سرزمین، نیازهای بازار کار و استعدادهای موجود در هر منطقه توجه کرده و از نوشتن نسخه‌ای واحد برای همه مناطق خودداری شود. زاهدی ادامه داد: در تعریف عناوین آموزشی فنی و حرفه‌ای نیز باید به مشاغل جدید توجه کرد چون بسیاری از مشاغل یک جامعه با تحولات اجتماعی از گردونه اعتبار خارج می‌شوند. وی همچنین با اشاره به توسعه آموزش‌های مشاغل خانگی در استان، خاطرنشان کرد: باید اداره فنی و حرفه‌ای استان روی مشاغلی سرمایه‌گذاری کند که در آینده‌ای نزدیک به حرفه و شغل تبدیل شده و تهدیدی برای سایر مشاغل جامعه محسوب نشوند.

سه شنبه 15 آبان 1397
05:06:07
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT