در حق مرحوم دبیرسیاقی کم‌لطفی شد


به گفته‌ی استاد ادبیات و عرفان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره) قزوین، دکتر دبیرسیاقی خدمات زیادی در حوزه ادبیات داشت و خود را وامدار کشور می‌دانست؛ اما در حق ایشان کم‌لطفی صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار ولایت، دکتر قاسم انصاری در آیین گرامیداشت یاد دکتر سید محمد دبیرسیاقی که با عنوان «دبیری به سیاق دبیران کهن» از سوی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی برگزار شد؛ با اشاره به ویژگی‌های علمی و شخصیتی دبیرسیاقی افزود: توجه به نظم در انجام کار‌ها از ویژگی‌های بارز این استاد بود و باید قدرشناس این بزرگان باشیم. وی با اشاره به طبع بلند و مناعت طبعی که دکتر دبیرسیاقی از آن برخوردار بود؛ اضافه کرد: اگرچه ایشان خود را وامدار کشور می‌دانست و به تجلیل و قدردانی‌ها اهمیت نمی‌داد؛ ولی در مواردی شاهد بودیم که در حق ایشان کم‌لطفی‌هایی صورت گرفت. این پیشکسوت حوزه عرفان و ادبیات تصریح کرد: ادیبان بزرگی معتقد بودند که پس از مرحوم دکتر شریفی می‌بایست مسئولیت موسسه دهخدا به مرحوم دکتر دبیرسیاقی سپرده می‌شد. انصاری، سخنان خود را با قرائت اشعاری در باره دبیرسیاقی و تاکید بر این بیت که «صدحیف که یار دهخدا رفت/ افسوس عبید عصر ما رفت»؛ پایان داد. مرحوم دبیرسیاقی در چهار حوزه خدمت کردند در ادامه این آیین، رییس دانشده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی نیز با اشاره به خدمات مرحوم دبیرسیاقی در حوزه ادبیات فارسی اظهار کرد: این استاد در چهارحوزه شامل: تحقیقات متون ادبیات، لغت و لغتنامه، قزوین و قزوین شناسی و شعر خدمات ارزنده‌ای داشتند؛ ولی بُعد شاعری این استاد فهیم مغفول مانده است. دکتر سید‌اسماعیل قافله‌باشی با بیان اینکه، کتاب‌ها و مقاله‌های ارزشمندی از مرحوم دبیرسیاقی به یادگار مانده است؛ افزود: ایشان تنها فردی بود که توانست ویژگی‌های سبک خراسانی و نثر مرسل را به زبانی ساده و روان در کتاب‌ها و مقالات به چاپ برساند. وی اضافه کرد: از دیگر اقدام‌های ارزشمند مرحوم دبیرسیاقی در حوزه ادبیات فارسی می‌توان به پژوهش ایشان در باب دیوان منوچهری و مدت 5 سال مستمر شاهنامه‌خوانی اشاره کرد که هر دو نیز کارهای ارزشمند و ستودنی بودند. شاعری دبیرسیاقی مغفول مانده است مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز دیگر سخنران این آیین بود که با اشاره به مغفول ماندن جنبه شاعری مرحوم دبیرسیاقی گفت: ایشان از روی تواضع و فروتنی خود را شاعر تلقی نمی‌کردند؛ در حالی که شاعر برجسته‌ای بودند. محمدعلی حضرتی‌ها افزود: سروده‌های مرحوم دبیرسیاقی بسیار ژرف و در عین حال ساده و روان است. اشعار ایشان اگرچه متاثر از دهخدا بوده و همواره از واژگان متداول استفاده کرده بسیار با دقت با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند. وی اضافه کرد: در پیکره آثار و اشعار مرحوم دبیرسیاقی هیچگاه فضل‌فروشی دیده نمی‌شود و این مرحوم عمر خود را ‌صرف امور پژوهشی، مطالعاتی و خدمت در عرصه ادبیات فارسی کرده بودند. مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین با بیان اینکه، برخی‌ها معتقد هستند مرحوم دبیرسیاقی تصحیحی بر شاهنامه داشته‌اند؛ تصریح کرد: ایشان در‌باره شاهنامه مطالعات و پژوهش‌های ارزشمندی داشتند؛ ولی خودشان معتقد بودند آنچه درباره شاهنامه انجام داده‌اند؛ تصحیح نیست و تنها شرح واژگان و مقدمات شاهنامه است که درک و فهم شاهنامه را برای خوانندگان آسان کند./ی

سه شنبه 15 آبان 1397
05:04:32
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT