تاثیر امواج موبایل بر افزایش ریسک ابتلا به سرطان


مهر‌ـ مطالعات نشان می‌دهند؛ موش‌های نری که در معرض میزان بالا RFR (اشعه فرکانس رادیویی) که در تلفن‌های 2 ‌G و 3 G استفاده می‌شوند؛ بودند با رشد تومورهای سرطانی مواجه شدند.
محققان برنامه سم‌شناسی ملی آمریکا در گزارش نهایی خود عنوان کردند وجود ارتباط بین اشعه فرکانس رادیویی و تومور در موش‌های نر واقعی است. «جان بوچر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «میزان اشعه مورداستفاده در این مطالعه قابل قیاس با میزان قرارگیری انسان در استفاده از موبایل نیست.» بوچر در ادامه می‌افزاید: «در مطالعات ما، تمام بدن موش‌ها در معرض اشعه فرکانس قرار گرفت. این میزان اشعه و طول مدت قرار گیری در معرض آن در مطالعه ما به مراتب بیش از آن چیزی است که انسان‌ها تجربه می‌کنند.» این مطالعه 10 سال به طول انجامیده و فقط شبکه‌های 2 G و 3 ‌G که در زمان خودشان استاندارد بودند مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعات انواع RFR مورداستفاده در شبکه‌های Wi-Fi یا 5‌ G بررسی نشدند. مطالعات قبلی نشان داده‌اند امواج موبایل ریسک ایجاد تومورهای سرطانی مغز و قلب را افزایش می‌دهد.

سه شنبه 15 آبان 1397
05:01:02
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT