امام خمینی(ره) و حق رای زنان


فریبا پروینیان
مساله آزادی سیاسی زنان و حق آنها برای انتخاب شدن و انتخاب کردن و حق رای که طی لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال 1341 مطرح گردید؛ مورد مخالفت امام خمینی(ره) قرار گرفت. مخالفت امام با این موضوع در آن مقطع زمانی، باعث شد که برخی به این نتیجه برسند که امام در اعتقاد خود به آزادی و مشارکت زنان که بیشتر در سال‌های اوج حرکت انقلابی مردم، مطرح شده بود؛ راسخ نبوده و از آن به عنوان ابزار سیاسی استفاده کرده است. در حالی که بیانات ایشان در مخالفت با این لایحه و همچنین اقدامات و عملکرد ایشان در سال‌های پس از انقلاب در رابطه با زنان، نشان می‌دهد که آنچه که امام با آن مخالفت می‌کرد؛ حضور زنان در حکومت سلطنتی و انجام حرکاتی است که منجر به تقویت نظام مسلط گردد؛ چرا که حضور ایشان بدون توجه به قواعد اسلامی بود؛ ولی اصل حضور و مشارکت زنان مورد تایید امام بوده است؛ به طوری که عملکرد آن حضرت در سال‌های بعد به خوبی بیان کننده این واقعیت است. چنانچه در سال 1343 طی سخنانی، نظر خود را درباره حضور زنان در مجلس چنین عنوان می‌کنند: «مملکت مترقی! چه می‌گویید شماها؟ مگر با الفاظ می‌شود؟ مگر با فرستادن چهار تا زن به مجلس، ترقی حاصل می‌شود؟ مگر مردها که تا حالا بودند ترقی برای شما درست کردند تا زنهایتان ترقی درست کنند؟ ما می‌گوییم اینها را فرستادن در این مراکز جز فساد چیزی نیست.... ما با ترقی زنان مخالف نیستیم؛ با فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم؟» «در زمان رژیم [شاه] که فریاد می‌کردند که «آزاد زنان و آزاد مردان»، چه فعالیتی زن‌ها داشتند؟ فعالیتی که ما از زن‌ها می‌دیدیم، این بود که چندتایشان جمع بشوند، بروند، با آن وضع فضیح بروند سر قبر رضاخان، آنجا تشکر کنند از اینکه ما را آزاد کردید. چه جور آزاد کرد؟ چه کرد؟... کدام زن توانست راجع به مسائل روز یک کلمه بگوید و کدام مرد توانست که راجع به گرفتاری‌هایی که ملت ما از دست اجانب و از دست داخلی‌‌ها داشتند؛ یک کلمه بنویسد... در این پنجاه سال که من شاهد قضایا بودم، آزادی واقعی مفید برای جامعه مسلوب بود. هیچ نداشتیم. یعنی زن‌ها آزاد نبودند که راجع به مسائل جامعه فعالیت بکنند یا حرف بزنند راجع به گرفتاری‌های ملت. راجع به گرفتاری‌های ملت به دست شرق و غرب هیچ آزادی نبود. راجع به گرفتاری‌های ملت از دست دولت‌های دست نشانده، یک کلمه آزاد نبودند که صحبت کنند». ایشان در جای دیگر می‌فرمایند: «باید همه زن‌ها و همه مردها در مسایل اجتماعی، در مسایل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند؛ هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارهای دولت ناظر باشند؛ اظهار نظر بکنند». «همان‌طوری که مردها فعالیت می‌کنند برای انتخابات، خانم‌ها هم باید فعالیت بکنند؛ برای اینکه فرقی بین ما و شما و دیگران در سرنوشتتان نیست. سرنوشت ایران سرنوشت همه است...‌. زن‌ها، حق رای دارند. حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند.». یا در جای دیگر می‌فرماید: «امیدوارم که (شما زنان) دوشادوش مردان در قضیه مجلس موسسان و مجلس شورای ملی رای بدهید تا اینکه جمهوری اسلامی و قانون جمهوری اسلامی تاسیس و ما به آنچه که خواهان آن هستیم؛ برسیم.». امام خمینی(ره)، ایجاد انحراف و فساد در میان زنان را در راستای هدف‌های استعمارگران برای دستیابی به کشور ایران و مخازن آن می‌دانست: «کسانی که آن زمان را به یاد دارند؛ می دانند این خائن تبهکار با دستیاری عمال بی وطنش، با اینان چه کردند و برای پیروزی سریع تر نقشه هایشان، چه راه هایی را برای انحراف و مصرفی نمودن و به فساد کشیدن بانوان مظلوم در پیش گرفتند. کافی است نسل حاضر که آن روزگار سیاه را درک نکرده‌اند؛ به کتاب‌ها، شعرها، نوشته‌ها، نمایش نامه‌ها، تصنیف‌ها، روزنامه‌ها، مجله‌ها و مراکز فحشا و قمارخانه‌ها و شراب فروشی‌ها و سینماها که همه یادگار آن عصر بودند؛ بنگرند و یا از آنان که دیده‌اند؛ بپرسند».

دوشنبه 16 مهر 1397
05:06:01
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT