ما روی دوش آدم‌های دیروز ایستاده‌ایم!


حسن شکیب‌زاده
استاد ادبیات و هنر، حسن لطفی در یکی از شماره‌های نشریه‌ی «فروردین امروز» در تعبیری زیبا و اشاره‌ای مفهومی به شهدای دفاع مقدس و بزرگان فرهنگ و هنر داشته و نوشته بو د: «ما [امروز] روی دوش آدم‌های دیروز ایستاده‌ایم!». اگر قرار باشد «خط کشی» در فهم این حرف بزرگ نباشد، انصافا بزرگان و نقش آفرینان عرصه‌های مختلف این دیار، همه و همه جزو ستارگان درخشانی بوده و هستند که دوش‌های خستگی‌ناپذیرشان، نه برای امروز که برای ادوار گذشته و آینده نیز مامنی ماندگار در جهت ایستادن و مانایی بوده و خواهد بود. اگر چه در بیان و تشریح مقام و منزلت بزرگان علم و ادب و هنر قزوین، گفتنی‌های بسیاری از لسان و قلم ادیبان و آگاهان این عرصه گفته شده و می‌شود و من کمترین، زبانی الکن در این مقوله دارم، اما در باب شهدا و ایثارگران و به واسطه‌ی قرابت و ارتباطاتی که با مجموعه‌ی ایثارگران و بازماندگان صبورشان دارم، به خوبی به این مهم اعتقاد دارم که اگر نبود حماسه‌‌ی ماندگار رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس، قطعا امروزمان متفاوت بود از آنچه هست. ملت بزرگ ایران در ایام جنگ تحمیلی، دورانی را سپری کرد که برای دستیابی به سلاح‌های اولیه دفاع و مقابله با دشمنان قسم خورده‌ی جمهوری اسلامی با مشکلات عدیده‌ای روبرو بود در حالی که کشورهای ریز و درشت استکباری و بعضا نیز به طور علنی با ارایه‌ی همه‌ی امکانات و جنگ افزارهای نوین خود، شریک عراق برای تجاوز و سقوط ایران بودند. به اعتقاد نگارنده اگر امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان مطرح‌ترین کشور منطقه، از امنیت و اقتدار جهانی برخوردار است قطعا به واسطه‌ حضور اعتقادی و غیرتمندانه‌ مردمی است که هشت سال تمام با دست خالی و حداقل امکانات نظامی، در جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها در مقابل زیاده‌خواهان جهان ایستادگی کرده و از این جنگ نابرابر، سربلند و سرافراز بیرون آمدند. لذا بیگانگان به خوبی می‌دانند که کوچک‌ترین تحرک امروز آنان علیه ایران، سرنوشتی چون سرنوشت صدام و عراق را برایشان رقم خواهد زد. و یادمان نرود که امروز این عزت و سربلندی را به برکت وحدت و انسجام اقشار مختلف مردم در کسب پیروزی های هشت سال دفاع مقدس به دست آورده‌ایم و حفظ و تداومش هم نیاز بیش از پیش به وحدت و یکپارچگی آحاد مردم دارد. مردمی که اگر فراموششان کردیم. فراموشمان خواهند کرد.

شنبه 14 مهر 1397
05:10:29
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT