عدالت!


سید‌عبدالعظیم موسوی
... و شب‌هایی که غذا کم بود؛ در عدالت مادرانه، این کم، سهم کودک ِ کار می‌شد تا جان داشته باشد؛ برای دویدن فردا. کودک اما در آغاز ِ این شب ِ بی‌انتها، این نابرابری را شرم می‌داشت و بهانه اینکه؛ چیزی خورده‌ام...

دوشنبه 19 شهريور 1397
04:21:40
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT