عبور از تیتر


سیدعبدالعظیم موسوی
چند روز قبل هفته نامه نسیم قزوین مصاحبه‌ای با اینجانب انجام دادکه خلاصه سه ساعت و نیم گفت‌وگو را در شماره چهارم به چاپ رساند و صد البته نسخه نهایی را امانت داری برای بازبینی ارسال نمودند. در زیرتیتر اما سردبیر محترم نسیم از تکنیک تضاد لفظ و معنا استفاده کرد. این تکنیک البته برای جلب توجه است ومانعی هم ندارد؛ اما مخاطب لازم است که با خواندن متن، گره تضاد را باز کند. بعضی مخاطبین، خصوصا در فضای مجازی عنوان کردند که چرا فلانی گفت که سخت‌ترین دوران روزنامه‌نگاران، دوران 8 ساله خاتمی و بهترین دوران هم دوران احمدی‌نژاد بود. پاسخ روشن است و در متن توضیح داده شد که «اعتقاد دولت اصلاحات به توسعه سیاسی، منجر به برخوردها و توقیف‌ قضایی نشریات می‌گردید که ما در همین زمان، دوبار توقیف شدیم.» خاتمی که دادگاه و پاسگاه نداشت. همانجا هم اشاره کردم که به کمک استاندار و معاون استاندار خاتمی و امام جمعه وقت، مرحوم آیت‌ا... باریک بین از توقیف درآمدیم. وقتی می‌گویم دولت اصلاحات پاک‌ترین دولت برای حمایت از انقلاب و بیت‌المال بود؛ منظور از سختی روزنامه‌نگاری در دوران خاتمی معلوم می‌شود. در بهترین دوران هم اشاره‌ای ظریف به روزنامه شدن ولایت و انتشار یومیه‌اش داشتم. امیدوارم این توضیحات، پاسخی هم باشد به نکته‌ای که در "فروردین امروز" در مطلبی با نام "از خاتمی تا احمدی‌نژاد "چاپ شد. تا زمانی که برداشت‌های هیجانی در تیتر مانده، در فضای مجازی بود؛ مشکلی نبود. سرعت و عبور از محتوا خاصیت فضای مجازی است. اما وقتی در وزین هفته نامه "فروردین امروز" مطرح شد؛ بنظرم رسید که زمان توضیح است. 

سه شنبه 6 شهريور 1397
04:14:33
 
 
Copyright © 2019 velaiatnews.com - All rights reserved
E-mail : info@velaiatnews.com - Power by Ghasedak ICT